BOR

Lovačko udruženje "Bakar", sa sedištem u Boru, gazduje lovištem "Bakar" ukupne površine 67.835 ha, od čega lovne površine obuhvataju 55.969 ha.
Udruženje ima 617 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Bakar" su jelen, srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 15 stabilnih čeka, 35 na drvetu, 48 hranilišta za srne, 51 hranilište za fazane i jarebice, 229 solišta i 98 pojilišta.
Udruženje poseduje fazaneriju na površini od 0,25 ha.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara, kojima pomaže 17 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.
Lovni turizam nije razvijen.


Adresa Lovačkog udruženja "Bakar":
19210 Bor, ul. Šistekova br. 5
kontakt telefon: 030/ 22-659