BEOČIN

Lovačko udruženje "Srndać", sa sedištem u Beočinu, gazduje lovištem "Čot" ukupne površine 14.340 ha, od čega lovne površine obuhvataju 14.240 ha.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Čot" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 18 stabilnih čeka, 20 čeka na drvetu, 40 hranilišta za srneću divljač, 40 solišta, 84 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 9 prihvatilišta za fazančiće.
Udruženje poseduje 4 lovačka doma i lovačku kuću.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Srndać":
21300 Beočin, ul. Omladinska br. 58
kontakt telefon: 021/ 624-965