BOLJEVAC

Lovačko udruženje "Boljevac", sa sedištem u istoimenom mestu, gazduje lovištem "Boljevac" ukupne površine 46.000 ha, od čega lovne površine obuhvataju 43.200 ha.
Udruženje ima 479 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Boljevac" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 22 visoke čeke, 140 čeka na drvetu, 55 hranilišta za srneću divljač, 17 hranilišta za divlje svinje, 60 solišta i 22 hranilišta za fazane i poljske jarebice.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Boljevac":
19370 Boljevac, ul. Kralja Aleksandra br. 17
kontakt telefon: 030/ 63-810