DONJI MILANOVAC

Lovačko udruženje "Đerdap" sa sedištem u Donjem Milanovcu, svoje aktivnosti obavlja u lovištu Nacionalnog parka Đerdap, na osnovu ugovora sa NP Đerdap.
Udruženje ima 48 aktivnih članova.

Adresa Lovačkog udruženja "Đerdap":
19220 Donji Milanovac
kontakt telefon: 030/86-788