INĐIJA

Lovačko udruženje "Fruška gora" sa sedištem u Inđiji, gazduje lovištem "Kalakač" ukupne površine 38.203 ha, od čega lovne površine obuhvataju 35.023 ha.
Lovačko udruženje ima 704 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Kalakač" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 5 stabilnih čeka, 60 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 10 solišta, 5 pojilišta i 3 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 1,5 ha.
Udruženje ima 8 lovačkih domova ukupne korisne površine 1380 m2, lovačku kuću površine 84 m2, 0,5 ha zemlje i 650 ha višegodišnjih remiza.
Stručna služba udruženja ima upravnika lovišta, stručno lice i lovočuvara, kojima pomaže 30 lovočuvara volontera.
Lovni turizam je u razvoju, naročito letnji lov prepelice, grlice, gugutke i jesenji lov poljske jarebice i fazana.

Adresa Lovačkog udruženja "Fruška gora":
22320 Inđija, ul. Novosadski put bb
kontakt telefon: 022/500-223 i 022/565-364