IRIG

Lovačko udruženje "Srndać" sa sedištem u Irigu, gazduje lovištem "Gornje polje" ukupne površine 18.932 ha, od čega lovne površine obuhvataju 16.420 ha.
Udruženje ima 367 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Gornje polje" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: stabilnu čeku, 4 čeke na drvetu, 2 hranilišta za krupnu divljač, 65 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 2 solišta, 3 pojilišta i 7 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 5 ha.
Stručna služba ima lovočuvara u stalnom radnom odnosu, kome pomaže 30 lovočuvara volontera.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Srndać":
22406 Irig, ul. Ive Lole Ribara br. 65
kontakt telefon: 022/461-050 i 022/461-070