SREMSKA MITROVICA

Lovačko udruženje "Sremska Mitrovica", sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, gazduje lovištem "Srem-Mačva" ukupne površine 68.866 ha, od čega lovne površine obuhvataju 58.602 ha.
Udruženje ima 796 članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Srem-Mačva" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 80 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 50 hranilišta za srne, 50 solišta, 300 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 100 pojilišta i 14 prihvatilišta za fazančiće.
Lovačko udruženje "Sremska Mitrovica" ima 12 lovačkih domova. Skupština opštine Sremska Mitrovica dala je lovačkom udruženju na korišćenje objekat "Sremska kuća", u kome je smešteno sedište udruženja.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara, kojima pomažu 44 lovočuvara volontera.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja:
22000 Sremska Mitrovica, Sremska kuća, ul. Žrtava fašizma b.b.
kontakt telefon: 022/ 226-172