ZEMUN

Lovačko udruženje "Zemun", sa sedištem u Zemunu, gazduje lovištem "Donji Srem" ukupne površine 45.902 ha, od čega lovne površine obuhvataju 28.000 ha.
Okuplja 676 aktivnih članova.
Lovačko udruženje poseduje lovački dom korisne površine 150 m2.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Donji Srem" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 12 stabilnih čeka, 30 čeka na drvetu, 15 hranilišta za srne, 41 solište, 95 hranilišta za fazane i poljske jarebice i 11 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 4,6 ha. Udruženje u vlasništvu ima 4 ha zemljišta.
Stručna služba lovačkog udruženja ima upravnika lovišta (VII stepen stručne spreme), 3 stručna lica za obavljanje poslova organizacije lova (VII stepen stručne spreme) i 3 lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Zemun":
11271 Surčin, ul. Vojvođanska br. 79, tel.: 011/844-3330