UB
3. mart 2009. godine


KAPACITETI I OPREMLJENOST FAZANERIJA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematsko druženje na Ubu -lovačka tribina

Edukacija i analiza tržišnih potreba

Lovački savez Srbije je organizovao aktuelnu tribinu, na kojoj su se okupili proizvođači fazanske divljači u fazanerijama lovačkih udruženja. Tribini održanoj u prostorijama hotela „Okno“, u vlasništvu LU „Tamnava“ Ub, prisustvovali su predstavnici 15 lovačkih udruženja koja imaju fazanerije (od kupno 23 registrovane).
Kao uvod u temu, održana su tri predavanja. Prof. dr Zoran Popović je govorio o rezultatima prizvodnje fazana gajenih u različitim uslovima, prof. dr Miloš Beuković je u svom izlaganju potencirao značaj ishrane u proizvodnji fazanske divljači, dok je prof. dr Ivan Gajić -emeritus, govorio o značaju dobre pripreme za proizvodnju fazanskih pilića.
Stručna služba LSS je prezentovala sve važne parametre proizvodnje u fazanerijama koje su u vlasništvu LU, članica LSS, od ukupne površine, površine pod volijerama, kapaciteta predvaljaonika i valjaonika, do planirane proizvodnje po uzrasnim kategorijama i projektovane proizvodnje fazanskih jaja i jednodnevnih pilića. Prema navedenim podacima, fazanerije LSS mogu godišnje proizvesti 300.000 fazana, što sa ostalim prizvođačima čini skoro milion fazanskih pilića godišnje.
Prema prošlogodišnjim podacima, realnost stvarnih potreba za kupovinom i unošenjem, čini da se tek za polovinu proizvedenih fazana, može računati na mogućnost prodaje. Drugim rečima, godišnja potražnja srpskog tržišta je tek 150.000 fazanskih pilića.

Dosadašnja praksa

Neumoljivost tržišta i njegovih mehanizama u prethodnom periodu, amortizovana je kroz pokušaj Lovačkog saveza Srbije da, na neki način, u interesu rešavanja pitanja plasmana sa kojim se suočavaju fazanerije, izvrši uticaj na tržišna kretanja u ovoj oblasti. Time su pojedini proizvođači dovedeni u situaciju da nerealnim sagledavanjem stvarnih potreba tržišta, svoje proizvodne kapacitete usklađuju sa željama, a ne sa stvarnim mogućnostima, što ih, ukoliko se sa takvom praksom nastavi, u budućem periodu može dovesti u ozbiljnu krizu poslovanja ili ih čak koštati opstanka.
Ne može se očekivati, da će iko ubuduće moći da kupuje fazanske piliće i da ih potom poklanja lovačkim udruženjima, pravdajući to potrebom za unošenjem divljači u lovišta i pomoći članicama. Ne može se očekivati, da će iko ubuduće spašavati proizvodnju u fazanerijama i omogućavati organizacijama da dolaze do divljači bez novca, jer takvo mešanje u tržišne tokove neumitno dovodi do finansijskog kraha koji se ničim ne može opravdati i ekonomskom logikom ne može braniti.
Podsećamo, da je u uslovima smanjenog budžeta, pri kome je članski doprinosi LSS smanjen za 50%, dok ekonomski stručnjaci na sav glas najavljuju krizu širih razmera, potreba za realnim sagledavanjem potreba i mogućnosti prioritet svih lovačkih udruženja, bez obzira da li oni imaju fazanerije ili ne.

Pomoć udruženjima
Lovački savez Srbije će i dalje pružati pomoć lovačkim udruženjima u oblasti tehnologije gajenja, proizvodnje, ishrane i zdravstvene zaštite divljači, kao i ostalim vidovima stručne podrške. U ovom momentu, realno je da se moramo zadržati na pomoći lovačkim udruženjima koja se ogleda pre svega u stručnoj podršci, kada je u pitanju proizvodnja fazana, od matičnog jata do konsultacija u toku proizvodnje, kao i u obrazovanju lovaca. Lovačka udruženja, članice LSS, treba međusobno da podržavaju jedni druge i u ovoj oblasti.
LSS ima nasleđenu obavezu iz prethodne poslovne godine da izmiri dugovanje prema fazanerijama koje su, posredovanjem LSS, plasirale fazane na tržište, u iznosu od 2,5 milona dinara.
Realnost je da se u Srbiji proizvodi duplo više fazana od stvarnih potreba, tako da je apel svim učesnicima u ovom procesu da se moraju boriti za tržište svim marketinškim sredstvima.

Fazana nema ko da kupi
Da li će ovogodišnja proizvodnja fazana i fazanskih pilića u Srbiji za neke fazanerije biti poslednja? Trka na tržištu, cene i pre svega kupovna moć korisnika lovišta poslednjih petnaestak godina, redukovali su prizvodnju u srpskim fazanerijama. Tako najveći evropski gigant, gazanerija „Ristovača“ koristi samo polovinu proizvodnog kapaciteta od 400.000 fazanskih pilića godišnje. Nije bolja situacija ni u ostalim velikim fazanerijama. U međuvremenu, nikle su i nove fazanerije u privatnom sektoru, kao Košava i Omorika-F. U lovačkim organizacijama, članicama LSS, već postoje 23 fazanerije sa ukupnim proizvodnim kapacitetima od 300.000 fazančica. Kad se sve sabere, Srbija u ovom momentu ima kapacitete za proizvodnju od skoro milion fazanskih pilića. Ali, pamet u glavu, prvo obezbedite plasman, a onda planirajte proizvodnju. Tržište je neumoljivo.

Reagovanja nekih učesnika:
Prof. dr Miloš Beuković, LSV:

"Pogrešna politika je vođena u prethodnom sazivu UO. Kupovani su fazani od jednih fazanerija i davani drugim LU. Na ovaj način kupovani su glasovi za izbor. Novo rukovodstvo je rešilo da ovo ne radi više. Ne možemo uzimati članarinu od svih, a davati nekome ko je bliži vatri. To je vreme prošlo."

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSS PRess

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Edukacija lovaca