Ekološki akcident u reviru lovačkog društva "NOVI SAD"
12. mart 2008. godine


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

TROVALI GLODARE - OTROVALI DIVLJAČ


Prolećni radovi na vojvođanskim njivama već uzimaju svoj, nažalost, crni danak.
U potesu atara zvanog "Patrijaršija", iza "fazanerije" lovačkog društva "Novi Sad", desilo se, do sada, nezapamćeno trovanje divljači.
Lovočuvari i lovci pronašli su čak 12 uginulih srndaća, šest srna, 26 zečeva i jednog jazavca. Prema rečima Živorada Brzaka, potpredsednika Lovačkog saveza Vojvodine i predsednika Društva, utvrđeno je da su radnici Zemljoradničke zadruge u Kovilju krivi za ovaj pomor divljači koji se dogodio zbog nestručnog trovanja glodara.


 

- Radnici zemljoradničke zadruge u Kovilju su trovanje glodara započeli na parceli površine od 160 hektara tako što su otrovne mamke stavljali pored, a ne u rupe glodara, kao i na poljske puteve u vidu gomilica na svakih nekoliko metara. Analizom uginulih životinja utvrđeno je da su stradale zbog trovanja. Uspostavljena je puna saradnja sa ekolozima jer se pretpostavlja da je pomor divljači daleko veći. Neverovatan je podatak da na tom terenu više nema ptica. Sada intenzivno tragamo i za jednim beloglavim orlom, ali se pribojavamo, ako se hranio leševima otrovanih životinja, da je i on uginuo - naglasio je Brzak.

Lovci se opravdano pribojavaju da može doći do još većeg pomora ako se poveća vodostaj Dunava, jer će tada životinje biti prinuđene da napuste forland i upute se baš na parcelu koja je tretirana otrovima protiv glodara.
Takođe, treba napomenuti da je prošlogodišnjim brojanjem divljači utvrđeno da je na ovom terenu, na 100 hektara bilo između 50 i 60 grla srneće divljači što govori o opravdanoj bojazni da je broj uginule srneće divljači tek manji deo one koja je stradala.


B. Živković

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Ekološka svest - teorija i praksa