Na osnovu člana 35. stav 6. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU OBELEŽAVANjA, ODNOSNO OZNAČAVANjA GRANICA

I LOVNO-TEHNIČKIH OBJEKATA U LOVIŠTU

(objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 76/11)

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obeležavanja, odnosno označavanja granica lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači, kao i lovno-tehničkih objekata u lovištu.

Član 2.

Granice lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači, kao i lovno-tehničkih objekata u lovištu vidno se obeležavaju, odnosno označavaju odgovarajućim tablama.

Član 3.

Table kojima se obeležavaju, odnosno označavaju granice lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači su od metala, pravougaonog oblika, veličine najmanje 50 x 30 cm, žute boje, sa tekstom ispisanim crnim slovima ćiriličkim i latiničnim pismom, a na područjima gde se koristi pismo nacionalne manjine i na tom pismu.

Član 4.

Tekst na tablama kojima se obeležava, odnosno označava granica lovišta sadrži naziv lovišta i naziv korisnika lovišta, a može da sadrži i logo korisnika lovišta.

Tekst na tablama kojima se obeležava, odnosno označava granica terena za obuku pasa sadrži naziv lovišta i reči: „teren za obuku pasa”, a može da sadrži i logo korisnika lovišta.

Tekst na tablama kojima se obeležava, odnosno označava granica poligona za lov divljači sadrži naziv lovišta i reči: „poligon za lov divljači”, a može da sadrži i logo korisnika lovišta.

Član 5.

Table kojima se obeležavaju, odnosno označavaju granice lovišta postavljaju se na pogodnu osnovu ili držač na karakterističnim tačkama, u skladu sa aktom o ustanovljavanju lovišta.

Član 6.

Table kojima se obeležavaju, odnosno označavaju lovno-tehnički objekti u lovištu (visoke i niske čeke) su od metala, pravougaonog oblika, veličine najmanje 15 x 15 cm, žute boje, sa arapskim rednim brojem ispisanim crnom bojom.


Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U Beogradu, 30. septembra 2011. godine

 

MINISTAR, Dušan Petrović

 


© 2004 Lovački savez Srbije