Beogradski lovni okrug
01. jun 2015. godine

Govorilo se na temu distribucije lovnih karata, smanjene članarine...
U nastavku sednice diskutovalo se  o raznim predlozima oko problema u LU i eventualno rešavanje istih.
U diskusiji su bili uključeni svi prisutni trudeći se da na efikasniji način unaprede rad LU, a samim tim i rad LSS-a.

za LSS Press
Gabrijela Gligorov

ODRŽANA SEDNICA
BEOGRADSKOG LOVNOG OKRUGA

MLADENOVAC DOMAĆIN

Sednica je održana  01.06.2015. godine u lovačkom domu “Plandište” na Kosmaju.

Prisutna su bila sva udruženja osim: LU iz Barajeva, Ripnja, Obrenovca.

Sledi kratka beleška o istaknutim temama sa te sednice.

Nakon upoznavanja prisutnih sa tačkama dnevnog reda Bojan Radovanović predsednik Beogradskog lovnog okruga, dao je reč predsedniku Lovačkog saveza Srbije Draganu Šormazu.

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Predsednik Dragan Šormaz je na početku izlaganja izjavio da će se sednice okruga održavati redovnije, a sve to u cilju bolje saradnje i  unapređenja aktivnosti LSS.
Bilo je reči o konstituisanju Upravnog odbora, Nadzornog organa,Suda časti.
Naglasio je predsednik Šormaz sada rade skoro sve komisije, sa najstručnijim ljudima kod nas, utoliko se može očikivati skladna saradnja sa državom a samim tim i rešavanje problema LSS.
Predsednik Šormaz je istakao da su se skoro sva  udruženja vratila u Lovački savez Srbije.