Donji Milanovac
17. decembar 2015. godine

 

VESTI IZ BORSKOG LOVNOG OKRUGA

Detalj sa sednice Saveta Borskog lovnog okruga

Savet Borskog lovnog okruga održan je u Donjem Milanovcu u lovačkom domu LU Đerdap.
Tema i razlog sastanka jeste „Izmene i dopune zakona o divljači i lovstvu“.


Detalj sa sednice Borskog okruga

Pored domaćina Dragomira Aleksića  na savetu Borskog lovnog okruga prisutni su bili: Dejan Tanikić predsednik LU Bakar-Bor, Mirko Skrlatović predsednik LU Ključ –Kladovo, Ljubiša Marilo predsednik LU Srna –Majdanpek,sekretar Stefan Novaković iz LU Đerdap-Donji Milanovac,stručni saradnik Ivica Trajković iz LU Srna - Majdanpek, Zoran Đoković iz LU Bakar -Bor, blagajnik Nenad Novaković –LU Đerdap-Donji Milanovac, Delija Dragoslav predsednik sekcije LU Đerdap-Donji Milanovac.


Detalji sa sednice održane u Donjem Milanovcu

Predsednik LSS Dragan Šormaz  upoznao je prisutne sa svojim stavom i pogledima u vezi sa Izmenama i dopunama zakona o divljači i lovstvu. Detaljno je govorio o svakom članu.


Članovi Saveta Borskog lovnog okruga

Prisutni iz gore navedenih lovačkih udruženja  učestvovali su u rešavanju nejasnoca i davanju predloga oko izmena zakona.


Predsednik LSS, Dragan Šormaz, govori o izmenama zakona

Još uvek se nije došlo do konkrentnih zaključaka, stav svih lovaca je potpuno jasan, da se radi na izmenama  zakona kako bi se lovstvo u našoj državi stavilo na još viši nivo.


Članovi Saveta Borskog lovnog okruga

Svi prisutni su se složili da su predložene i predočene izmene zakona o divljači i lovstvu dobre i da ih treba podrzati.      

za LSS press
GABRIJELA GLIGOROV

    

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477