Braničevski lovni okrug
18. januar 2016. godine

Prisutni predstavnici su jednoglasno podržali radnu verziju koja je predložena oko izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu.

za LSS Press
Gabrijela Gligorov

 

BRANIČEVSKI LOVNI OKRUG
VESTI

Savet Braničevskog lovnog okruga održan je u Mustapiću.
Prisutni su bili predstavnici iz sledećih udruženja:
LU Vojvoda Milenko-Požarevac ,LU Resava-Poljana, LU Golub-Veliko Gradište, LU Stig-Smoljinac-Boževac, LU Trest- Petrovac na Mlavi,
LU Krilaš - Ćovdin, LU Pek iz Rabrova, LU Pek  -Braničevo.

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Sastankom je predsedavao predsednik saveta Braničevskog lovnog okruga Bojan Tadić, a tema  je bila izmene zakona o divljači i lovstvu.
Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice saveta Braničevskog lovnog okruga predsednik LSS Dragan Šormaz i ostali prisutni  detaljno su govorili o svakom članu  davajući svoje predloge i iskazujući svoje mišljenje .