CHRIBY, ČEŠKA REPUBLIKA
26. oktobar, 2012. godine

GAZDOVANJE DIVLJAČI I POLJOPRIVREDNA POLITIKA

Iskustva zemalja centralne i istočne Evrope

Šumska kuća Bunč

Lovački savez Češke, bio je domaćin 13 sednice CIC koordinacionog foruma za centralnu i istočnu Evropu, koja je  održana  26. oktobra 2012. godine u mestu Škribi (Chriby), u šumskom pansionu Bunč. Delegaciju Srbije činili su prof. dr Zoran Popović- predsednik LSS,  Milan Pažin- predsednik LSV i prof. dr Miloš Beuković- zamenik predsednika LSV. Sastanku je, kao individualni član CIC, prisustvovao i Aleksandar Ćeranić, sekretar LSS.

Razgovor

U četvrtak uveče, delegacija Srbije je imala razgovor sa gospodinom  Bernardom Lozeom, predsednikom CIC, koji je obećao da će krajem marta posetiti Srbiju. U razgovoru je pomenuto da organizacioni problemi lovaca Srbije nisu jedinstveni i da u manjem ili većem obimu postoje u većini nacionalnih asocijacija u Evropi (primer Bavarske.

Zaključak

U petak je održana 13 sednica Koordinacionog foruma sa temom “Poljoprivredna politika 2014-2020, sitna divljač i gazdovanje populacijama u zemljama centralne i istočne Evrope”.  O aktuelnoj situaciji u svojim zemljama  i  uticaju poljoprivrednih mera na sitnu divlljač i gazdovanje populacijama divljači govorili su predstavnici Slovenije, Srbije, Češke, Slovačke, Rusije, Mađarske i Bugarske. Osnovni  zaključak je da moderna poljoprivreda umanjuje kvalitet staništa za sitnu divljač, dok se povećava brojnost krupne divljači i štete na poljoprivrednim kulturama i u saobraćaju.

Trofeji

Posebna  diskusija je bila na temu novih CIC pravila i propisa za merenje trofeja koja su  odobrena od strane Izvršnog komiteta CIC. Zaključeno je da kancelarija CIC-a pošalje svakoj nacionalnoj delegaciji posebno uputstvo sa rokovima i načinom primene novih propisa.

ceska

ceska

ceska

ceska

ceska

 

 

za LSS PRess
Aleksandar Ćeranić

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

ceska

ceska

ceska

ceska

ceska

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Međunarodna saradnja