BEOGRAD
16. mart, 2012. godine


FORUM LOVACA EVROPE

Divlja
č ne poznaje granice

Lovno zakonodavstvo

Lovački savez Srbije bio je domaćin Konferencije CIC koordinacionog foruma za centralnu i istočnu Evropu posvećene temi "Lovno zakonodavstvo u zemljama centralne i istočne Evrope".

Predsedništvo

Skupu je prisustvovao Bernard Loze, predsednik Svetske lovačke organizacije CIC, a pored njega, u predsedništvu konferencije bio je Dieter Schramm -počasni predsednik CIC, Imrich Šuba -potpredsednik CIC, Toni Vrščaj -predsednik Koordinacionog foruma za centralnu i istočnu Evropu, Zoran Popović -predsednik Lovačkog saveza Srbije i Milorad Perović -potpredsednik CIC u prethodnom mandatu. Delegacija u ovom sastavu, bila je na prijemu kod Dušana Petrovića, resornog ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Učesnici

Na forumu je učestvovalo 32 delegata, koje su činili predstavnici Lovačkih saveza Rumunije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Republike Srpske, Federacije BIH, Herceg Bosne, Bugarske, Slovačke, Albanije, kao i predstavnici državnog lovišta "Jasen" iz Makedonije.

Kako se radilo

Tokom plenarne sesije, predstavljeni su radovi dvanaest autora. Cilj konferencije bio je pronalaženje zakonskih rešenja u oblasti lovstva i analiza primene postojećih normativnih propisa, koji su kroz praktičnu primenu u različitim državama pružili odgovarajuće okvire za održivo korišćenje staništa, očuvanje vrsta divljači i pravo čoveka da lovi, što je tradicijska tekovina i razlog udruživanja lovaca u lovačke organizacije. Cilj skupa je bio i da ukaže administraciji pojedinih država na pitanja nastala upravo kao posledica neadekvatne zakonske regulative, neuvažavanja minulog rada lovaca i tradicionalnih tekovina saveza i udruženja, najneposrednije angažovanih na poslovima očuvanja, gajenja divljači, koji ove aktivnosti i finansiraju kao lovci -članovi lovačkih organizacija. Potvrđeno je da lovno zakonodavni koncept u nekim zemljama u tranziciji centralne i istočne Evrope nije u funkciji pouzdanog i trajnog očuvanja fondova divljači, već je demotivišući, pod direktnim uplivom politike i u mimoilaženju sa stavovima stručne javnosti i korisnika prirodnih dobara, a katkada potpuno neprimenljiv u praksi.

Beogradska rezolucija

Konferencija Koordinacionog foruma CIC je završena usvajanjem Rezolucije sledeće sadržine:
1. Održivo lovstvo je osnov očuvanja biodiverziteta;
2. Lovačke organizacije, u tom smislu, sprovode nemerljiv dobrovoljni volonterski rad od koristi za društvenu zajednicu, kako u pogledu očuvanja prirode, tako i u pogledu ekonomije;
3. Svi delegati će se založiti kod Vlada svojih dr
žava i političara, da se uvaži znanje i stručni rad i da se omogući lakše sprovođenje volonterskih aktivnosti lovaca i lovačkih organizacija odgovarajućom pravnom regulativom, naročito, dajući im autoritet da pomognu pri izradi planova gazdovanja i monitoringu divljači, što je u javnom interesu;
4. Da lovačke organizacije očuvaju sve svoje snage u okviru jednog moćnog tela u svakoj državi;
5. Da države harmonizuju lovno zakonodavstvo sa susedima, u skladu sa sloganom: "Divljač ne poznaje granice".

dva predsednika CIC
Dieter Schramm:"Ovde nema mesta za politiku. Svi smo pod jednim lovačkim kišo
branom i ponosim se time. "

predsedništvo

otvaranje plenarne sesije

Republika Srpska

Borivoi Nikolici, Rumunija

Toni Vrščaj

Herceg Bosna

Srbija

piše se eogradska Rezolucija

Josip Malnar, Hrvatska

detalj

znacka cic koordinacija

Nikola Markovic, Crna Gora

 

LSS PRess
foto Stojan Vijatov

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Bernard Loze
Bernard Loze:
"Blisko sarađujemo sa CITES, IUCN, FAO, UN, FACE i jačamo svoju savetodavnu ulogu."

delegacija Hrvatske

Dieter Schram i Imrich Šuba

Aleksandar Ćeranić, Srbija

Alanija

detalj prezentacije Makedonije

Crna Gora

Bosna i Hercegovina

Rumunija

Bugarska

Petar Tomic i Marko Tica

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Međunarodna saradnja