Brisel
04. jul 2016. godine

 

 

 

Poluautomatsko vatreno oružje ne predstavlja posebnu opasnost, priznaje Evropska komisija

Brisel, 4. juli 2016.god. – Evropski parlament –

 

Odgovarajući na upitnik 1 koji je postavio Evropski parlament, komesarka Elżbieta Bieńkowska, prepoznala je da poluautomatsko vatreno oružje koje predstavlja pretnju za bezbednost jeste zapravo automatsko vatreno oružje konvertovano u poluautomatsko s obzirom na činjenicu da ga zločinci mogu ponovo konvertovati u automatsko.

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Evropski parlament


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Zbog toga FACE podržava amandmane koje je predložila izvestilac za direktivu o
vatrenom oružju, G-đa Vickey Ford pokušavajući da ukloni ovu anomaliju i ponovo postavi
poluautomatske rafale u kategoriju dozvoljenog vatrenog oružja. Uz to, G-đa Ford je
mudro predložila da se problem nepropisno konvertovanog automatkog vatrenog oružja
može rešiti iznošenjem amandmana koji bi uticao da ove konverzije budu ireverzibilne a
to bi se postiglo postavljanjem strogih tehničkih pravilnika.

FACE je branio i podržao upotebu poluautomatskih rafala ističući tom prilikom da zabrana
određenih podkategorija legalno posedovanog poluautomatskog vatrenog oružja, koja je
bazirana na argumentu da su oni “opasniji” od drugih, nije zapravo podupreta nikakvim
statističkim podacima. Sa predloženim amandmanima a u vezi sa deaktivacijom i
konverzijom vatrenog oružja (koje je bilo ponovo aktivirano/konvertovano u potpuno
automatsko vatreno oružje od strane zločinaca i upotrebljeno u terorističkim napadima),
greške koje su se provlačile sada više ne postoje.

Dodatne zabrane ne doprinose bilo kakvoj dodatnoj sigurnosti već samo nepotrebno ograničavaju lovce i sportske strelce.

 

za LSS
Anđela Popović

 

“Sama Evropska komisija procenila je kao rizično nepravilno konvertovanje automatskog
vatrenog oružja”, prokomentarisao je Filippo Segato, generalni sekretar FACE-a.“ Greške se provlače zbog onog vojnog oružja koje je konvertovano na takav način da ih zločinci i teroristi mogu iznova ponovo modifikovati u potpuno automatsko oružje. Ovaj problem može biti rešen izbegavanjem iznošenja na tržište neadekvatno konvertovanog vatrenog oružja, a ne žigosanjem poluautomatskih rafala proizvedenih isključivo za lovce i sportske strelce.“

U diskusiji o reviziji Direktive o vatrenom oružju, Evropska komisija je razjasnila da je pretnja po bezbednost građana uzrokovana nepravilnim korišćenjem automatskog vatrenog oružja pretvorenog u poluautomatsko vatreno oružje.

U svom odgovoru poslaniku Evropskog parlamenta Jiří Maštálka, Evropska komisija je
objasnila da je to dovelo do “sprovođenja detaljne izmene Direktive o vatrenom oružju
2014.god. Istraživanje je istaklo činjenicu da određeno poluautomatsko vatreno oružje,
koje je prvenstveno pretvoreno u poluautomatsko, predstavlja naročitu opasnost s
obzirom da to oružje može biti lako konvertovano u vojno oružje.”

Evropska federacija udruženja lovaca, FACE, pozdravila je ovo pojašnjenje uz napomenu
da poluautomatske rafale ujedno koriste i lovci i sportski strelci i da bi njihovo korišćenje
u kriminalu predstavljalo neopravdanu meru bez ikakvog efekta u pogledu sigurnosti, s
obzirom da je izvor oružja koje koriste teroristi i zločinci ilegalno tržište. Protiveći se kulisi
terorističkih napada, ali i sve rasprostranjenijoj zabrinutosti za sigurnost građana, FACE
je napomenula da uprkos istraživanjima pomenutim od strane Evropske komisije, ona nije
predstavila ni jednu procenu uticaja koja bi mogla opravdati predložene mere.

“Sama Evropska komisija procenila je kao rizično nepravilno konvertovanje automatskog
vatrenog oružja”, prokomentarisao je Filippo Segato, generalni sekretar FACE-a.
“ Greške se provlače zbog onog vojnog oružja koje je konvertovano na takav način da ih zločinci i teroristi mogu iznova ponovo modifikovati u potpuno automatsko oružje. Ovaj problem može biti rešen izbegavanjem iznošenja na tržište neadekvatno konvertovanog vatrenog oružja, a ne žigosanjem poluautomatskih rafala proizvedenih isključivo za lovce i sportske strelce.“