Gornji Milanovac
jun 2016. godine

 

OBELEŽENO 120 GODINA LOVSTVA

GORNJEG MILANOVCA


U prisustvu predsednika opštine Gornji Milanovac, lovačkih saveza Srbije i Centralne Srbije, brojnih lovačkih udruženja i prijatelja lovstva, među kojima i pobratimskih udruženja, prošlog vikenda, uz dodelu lovačkih odlikovanja, obeležen je značajan jubilej – 120 godina organizovanog lovstva Rudničko – takovskog kraja.

U istoriji lovstva Gornjeg Milanovca, zlatnim slovima upisan je Vidovdan 1896. godine, kada je na inicijativu lovaca Rudničko – takovskog kraja, formirano Lovačko udruženje.
Ovaj kraj, oduvek je bio poznat kao mesto dobrih lovova. Ovde je lovila mnoga vlastela na čelu sa velilikim čelnikom Radičom Postupovićem. Brusnica je bila sedište Rudničke nahije. I, Obrenovića. Na Cveti 1815. godine, knez Miloš Obrenović, u Takovu je podigao Drugi srpski ustanak.


Sva ova istorijska mesta ušla su u legendu. Ali, i u legendu srpskog lovstva. Od Vidovdana 1896. godine, organizovano lovstvo, ovde dobija na zamahu. Osnivaju su lovačka udruženja u Gornjem Milanovcu, Klatičevu i Rudniku.
U kafani „Takovo“ u Gornjem Milanovcu, formira se Lovačko udruženje a za prvog predsednika izabran je Borisav Maršićanin. I gostionica „Kasino“ bilo je stalno mesto okupljanja lovaca ovog kraja.

Već 1904. godine, Gornji Milanovac je imao 83 lovca. Dolazi vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata. Lovačka društva prestaju sa radom. Već 22 oktobra 1920. godine, obnavlja se rad lovaca i lovačkih društava Rudničko takovskog kraja.
U velikom lovu na Rudniku, 1922. godine, učestvuje i kralj Aleksandar Karađorđević. Time se ispisuju nove stranice lovstva ovog kraja. Stižu i prvi fazani iz Šlezije. Lovstvo dobija na značaju i novom zamahu.

Posle Drugog svetskog rata obrazuje se jedinstveno lovačko udruženje koje dobija naziv „28 septembar“. Obrazuje se i pet novih lovačkih društva, i to: „Rajac“ Beršići, „Takovo“ Gornji Milanovac, „Belo Polje“ Gornja Vrabava, „Fazan“ Pranjani i „Rudnik“ na Rudniku.
Nešto kasnije, 15. aprila 1995. godine, Lovačko udruženje sa sedištem u Gornjem Milanovcu,  dobija ime „Vojvoda Milan Obrenović“, po bratu knjaza Miloša i rudničkom vojvodi iz Brusnice.

Dolazi vreme novih lovačkih aktivnosti i sadržaja. Započinje nova etapa u razvoju lova i lovstva. Počinje unošenje divljači u sve delove lovišta. Lovci kroz radne aktivnosti grade mnoge lovno-uzgojne objekte. Grade se čeke, solišta, hranilišta, prihvatilišta i lovačke kuće i domovi.


Zahvaljujući sredstvima Lovačkog udruženja i Budžetskog fonda za razvoj lovstva u Republici u Gornjoj Vrbavi gradi se savremena hladnjača za obradu mesa od divljači i objekti za uzgoj zeca i fazana.
Organuzuju se i mnoga lovačka sadržajna takmičenja među kojima izdvajamo „Šilopajsku panoramu“ i „Savinačke dane“.

Ovo udruženje aktivno je učestvovalo u formiranju Lovačkog saveza Centralne Srbije a izuzetno dobru saradnju ostvaruje sa Upravom za šume, Lovačkim savezom Srbije, Lovačkom komorom, Nacionalnom asocijacijom za oružje Srbije i lokalnom samoupravom.
Za svoj samopregoran i odgovoran rad na razvoju lova i lovstva u Rudničko takovskom kraju dobitnik je i najvišeg oipštinskog priznanja Zlatne plakete „Takovski grm“.
Pobratimsku saradnju ostvaruje sa Lovačkim udruženjem „Jelen“ iz Tutina, a lovačke sekcije Pranjani sa Mladenovom, Gornja Vrbava sa Maglićem i Gornja Crnuća sa Čestinom.

Danas u bogatom lovištu „Takovo“ kome je pripalo i lovište „Suvobor“ šeta  oko 1.600 srneće divljači, stotinak svinja i po 4.000 zečeva i fazana. Tu je i druga divljač o kojoj stalno vode brigu lovci ovog Rudničko takovskog kraja.
Tako je, zahvaljujući dobrim lovcima, u istoriju lovstva Srbije, koja obeležava 120 godina, od kada je formiran Savez lovačkih udruženja u Kraljevini Srbiji, upisan i Vidovdan 1996. godine, osnivanjem ovog udruženja.

 

Sveta Madžarević

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Organizovano lovstvo u Srbiji


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653