Jablanički i Pčinjski lovni okrug
22. maj 2015. godine

detalj sa sednice

Članovi saveta Jablaničko Pčinjskog lovnog okruga u razgovoru sa predsednikom LSS Draganom Šormazom

detalj sa sastanka

U nastavku sednice razmatralo se o raznim predlozima oko rešavanja problema. Uključeni su bili svi prisutni pokazivajući veliko interesovanje svojim sugestijama kako bi se rad lovačkih udruženja unapredio.

za LSS Press
Gabrijela Gligorov

ZAJEDNIČKA SEDNICA
JABLANIČKOG I PČINJSKOG LOVNOG OKRUGA

VLADIČIN HAN DOMAĆIN

Zajednička sednica Jablaničkog i Pčinjskog okruga održana je u Vladičinom Hanu. Sednicu je otvorio predsednik Pčinjskog lovnog okruga Aleksandar -Aca Stojanović iz Vladičinog Hana, predsednik LU „Jelen“, koji je tom prilikom pozdravio sve prisutne i dao reč predsedniku Jablaničkog lovnog okruga Dr. Miodragu Kostiću. Nakon pozdrava, Dr. Kostić je sve prisutne upoznao sa sledećim tačkama dnevnog reda sednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sednice
2. Izveštaj o radu organa lovaca iz Lovačkog saveza Srbije
3. Razno.

Nakon upoznavanja prisutnih sa tačkama dnevnog reda, Dr. Kostić je dao reč predsedniku Lovačkog saveza Srbije Draganu Šormazu.

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

detalj sa sastanka

Predsednik Dragan Šormaz je na početku izlaganja izjavio da će se sednice okruga održavati češće, a ne samo onda kada se organizuju zbog izbora.

Ideja zakazivanja sednica pre godišnjih odmora je da se osvrnemo na aktivnosti i dešavanja od poslednje skupštine pa do danas, koja je bila održana u novembru 2014. godine.
Predsednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz je naglasio da su konstituisana sva tri organa, nadzorni odbor, upravni odbor, sud časti. Počele su da rade skoro sve komisije, sa najstručnijim ljudima kod nas, te da se na taj način može očekivati poboljšana saradnja sa državom u rešavanju postojećih problema i unapređenju rada Lovačkog saveza Srbije.

Naglasio je predsednik Šormaz da su se skoro sva postojeća udruženja vratila u Lovački savez Srbije. Obzirom da sada više podela nema i da sada svi funcionišu jedinstveno u okviru saveza Srbije, prvi rezultat je bio drugačiji odnos države prema Lovačom savezu Srbije. Dobili smo distribuciju lovnih karata, smanjenu članarinu...