BEOGRAD
30. oktobar, 2013. godine

OČUVANJE PRIRODE U JUŽNOAFRIČKOJ REPUBLICI
- USPEŠNA PRIČA NEZABELEŽENA BILO GDE U SVETU

Potpisan sporazuim o saradnji LSS i PHASA

Sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji u oblasti lovstva, potpisali su Asocijacija profesionalnih lovaca Južne Afrike, (PHASA), koju predstavlja gospođa Adri Kitshoff, izvršna direktorka i Lovački savez Srbije, koga predstavlja predsednik, prof. dr Zoran Popović.  
Organizacije su se obavezale da će raditi na razvijanju prijateljskih veza i jačanju lovačkih interesa.

Promocija održivog lovstva

Gospođa Adri Kitshoff, direktorka PHASA,  je prisutne vodila kroz video prezentaciju o izazovima crnog kontinenta. Za svakog lovca je svakako najveći izazov velika petorka „big five“: nosorog, lav, leoprad, bufalo i slon, ali je ovaj lovački san za većinu veoma skup.

Očuvanje prirode-uspešna priča

Očuvanje južnoafričkih divljih životinja je uspešna priča nezabeležena bilo gde u svetu.
Safari lovna industrija, da je tako nazovemo,  u ovoj priči je odigrala ključnu ulogu od prvog dana i nastavlja to da čini na neodređeno vreme.
Kako je navela gđa Adri, godine 1964. u JAR su imali oko 575. 000 divljih životinja širom zemlje.
Tokom 1960-tih safari lov je počeo značajnije da se razvija, stvarajući direktan podsticaj za razvoj ove oblasti,  za gajenje, kupovinu, zaštitu i očuvanje divljači. Lovstvo je postalo održiva investicija. Kada je  safari lovna industrija počela da raste, sa njom je paralelno rasla i inspiracija  za Južnu Afriku kao zanimljivu turističku destinaciju.
Danas se JAR može pohvaliti populacijama divljih životinja od blizu 19 miliona jedinki. Neke vrste kao što su beli nosorog (od kojih trenutno ima više od 5.000 na privatnom zemljištu) i crni gnu, su se vratile sa ivice istrebljenja.
Populacije su ponovo zdrave i danas se odgajaju uglavnom na privatnom zemljištu, odnosno privatnim farmama divljači. Vrši se reintrodukcija vrsta u oblastima u kojima su izumrle.
Trenutno postoji više od 10.000 privatnih rančeva divljači u JAR, uglavnom u marginalnim poljoprivrednim oblastima, a procenjuje se da pokrivaju 20 miliona hektara zemlje.
Privatna preduzeća poseduje tri puta više zemlje (i sprovode efikasne programa očuvanja divljači), od svih državnih parkova i rezervata zajedno.
Lovna industrija u celini, koja obuhvata lov, doprinosi godišnje otprilike 8 milijardi  randa privredi JAR. To je više od prihoda ostvarenog od mnogih drugih značajnih poljoprivrednih proizvoda.
Danas u JAR imaju više međunarodnih lovnih  turista koji putuju u JAR svake godine, nego bilo koja druga zemlja na crnom kontinentu. Južnoafrička uspešna priča o očuvanju životne sredine  se zasniva na principima održivog korišćenja, čiji glavni deo čini odgovorni lov.
Jednostavno poređenje je Kenija, zemlja koja je izgubila 85 % svojih divljih životinjskih vrsta, jer je ukinula lov kasnih 1970-tih.

Saradnja damskih klubova

Dolazak afričke delegacije je podstakao saradnju damskih lovačkih klubova. Svečanom potpisivanju su prisustvovale i predstavnice damskih lovačkih klubova. Značajan je bio susret naših dama lovkinja, koje su se zadržale sa gđom Adri u prijatnom razgovoru o  lovačkim temama.
Međusobna saradnja će se nastaviti, kako bi se kroz promociju održivog lovstva i očuvanja prirodnih resursa, pokazalo da lovačka zajednica misli na buduće generacije i zdravu prirodu kao nasleđe koje ostavljamo svojim potomcima. Održivi i odgovorni lov su ključ očuvanja prirode, što nam južnoafrički primer nesumnjivo potvrđuje. PHASA daje nesvakidašnji primer i u pogledu angažovanja žena u lovstvu i lovnom turizmu, obzirom da njihov radni kolektiv čine žene.    

Svrha sporazuma

PHASA i Lovački savez Srbije su potvrdili da žele međusobno da promovišu jedni druge, kao i da se   uzajamno  usklade kao prioritetni partneri za očuvanje prirode i  zastupanje u lovstvu. Na ovaj način organizacije će zastupati i promovisati aktivnosti svake od strana i upoznati javnost u celini da poštuju  i zastupaju prava lovaca, regulišući u svom domenu uslove tržišta, odnose sa javnošću i svest o partnerstvu ove vrste sa sličnim organizacijama. Dogovorena je i razmena publikacija koje organizacije šalju svojim članovima.
PHASA kao Asocijacija profesionalnih lovaca Južne Afrike, koja predstavlja pojedince profesionalce i preduzeća u južnoafričkom sportskom lovu i lovnoj industriji ima velika iskustva u organizaciji lova za inostrane goste, tako da će i u tom pogledu biti pouzdan partner lovnim turistima iz Srbije.  
Lovački savez Srbije će  se zajedno sa PHASA zalagati na zastupanju stavova udruženja kao obrazovanih, stručnih i priznatih upravljača u oblasti gazdovanja divljači  u svojim zemljama.
PHASA će podsticati južnoafričke lovce da posete Srbiju radi učešća u organizovanom lovu. 

Ms Adri Kitshoff, PHASA, Južnoafrička Republika

 

 

LSS PRess
foto:Stojan Vijatov

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Međunarodna saradnja