Kruševac
januar, 2017. godine

 

- Organizovana je sveobuhvatna akcija prihranjivanja divljači u kojoj su učestvovali gotovo svi članovi našeg udruženja, a njih nije malo.  
Jedni su se angažovali na terenu i iznosili hranu  u hranilišta.

Drugi, koji su bili sprečeni da se svojim prisustvom odazovu akciji, donirali su zrnastu i kabastu hranu za divljač i na taj način podržali rad lovačkog udruženja, rekao je Vladimir Kostić Gandi.

LOVCI  DONIRALI HRANU ZA DIVLJAČ I
ULOŽILI VOLONTERSKI RAD

POJAČANO ZIMSKO PRIHRANJIVANJE DIVLJAČI
U KRUŠEVAČKOM LOVAČKOM UDRUŽENJU


Lovačko udruženje “Kruševac” iz istoimenog grada, nekadašnje prestonice moravske Srbije, okuplja preko 1.500 lovaca organizovanih u 40 lovnih sekcija. Vladimir Kostić Gandi je dugogodišnji lovni radnik, koji zahvaljujući znanju, požrtvovanom radu i organizatorskim sposobnostima,  predvodi ovo uspešno lovačko udruženje i uživa poverenje mnogobrojnog članstva, ali i lovačkih saveza Srbije i Centralne Srbije, kao član upravnog odbora oba saveza.  Sa njim smo razgovarali o aktuelnostima u udruženju i još jednom se uverili da je rad lovaca značajan, ponekad i presudan  činilac u preživljavanju divljači tokom zimskog perioda.  

Lovište "Rasina" pod zimskim pokrivačem

- Lovište “Rasina” kojim gazduje LSS preko lovačkog udruženja “Kruševac” iz Kruševca ima ukupnu površinu  od 70.052 hektara, od čega lovna površina obuhvata 52.464 ha. Gajene vrste divljači su divlja svinja, srna, zec, fazan i poljska jarebica. Plemenita divljač je pod pritiskom predatorskih vrsta od kojih je u lovištu zabeleženo prisustvo lisice, kune belice, šakala, divlje mačke i vuka. U poslednje vreme je povećano brojno stanje lisice. Šakali su malobrojni, dok  je vučja populacija stabilna i njena najveća koncentracija se beleži  u dolini Ribarske reke i okolini Ribarske banje, gde se godišnje odstreli i do osam jedinki.  U lovištu imamo  20 visokih čeka, 5 zatvorenih čeka, 20 hranilišta za srneću divljač, 30 hranilišta za divlju svinju, oko 60 uređenih solišta i preko 300 hranilišta za sitnu divljač. Možemo se pohvaliti i sa 5 lovačkih kuća, a u vlasništvu udruženja je i 14 hektara bukove šume, naveo je predsednik LU “Kruševac”.

- Trenutno je u lovištu zbog nepovoljnih vremenskih prilika, privremeno  obustavljen lov na lovostajem zaštićene vrste divljači, u skladu sa   odredbama Zakona o divljači i lovstvu i objavljenom “Instrukcijom korisnicima lovišta o sprovođenju mera za zaštitu divljači ugrožene nepovoljnim vremenskim prilikama”, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, potvrdio je Vladimir Kostić.

Međutim, iako je slovo na papiru obavezujuće za odgovorne korisnike lovišta, važnije je nesebično, volontersko zalaganje lovaca da se pobrinu o stanju i uslovima gajenja divljači u prirodi, tokom hladnog  talasa koji je zahvatio ovaj deo Evrope i Srbiju.

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Vesti iz lovačkih udruženja


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


Fazan i koke na hranilištu u lovištu "Rasina"


Lovci rade u akciji zimske prehrane divljači


Fazanska divljač na hranilištu


Lovci u akciji zimskog prihranjivanja divljači


Fazan na hranilištu

LSS Press