Bečmen
15. maj 2018. godine

 

LOVCI BEOGRADSKOG OKRUGA U BEČMENU

 

ZAJEDNIČKI INTERES SVIH
JEDINSTVEN LOVAČKI SAVEZ SRBIJE
   

 

Lovačko udruženje “Zemun” je u lovačkom domu  u Bečmenu ugostilo članove Saveta Beogradskog lovnog okruga.

Sednici Saveta Beogradskog lovnog okruga prisustvovali su svi predstavnici  lovačkih udruženja sa teritorije grada Beograda, osim LU “Beograd” iz Beograda, odnosno 9 lovačkih udruženja, od ukupno 10 koliko ih je u okrugu.

Razmatrana su aktuelna  pitanja koja su važna za lovce širom Srbije.  Posle svih diskusija  koje su se vodile i  izlaganja predsednika Lovačkog saveza Srbije, Dragana Šormaza, ovaj lovni okrug  je jedinstveno podržao aktivnosti koje  se  preduzimaju  oko  izmena  zakonske  regulative.  

Razmatrana su  aktuelna pitanja lovaca beogradskog okruga. Jednoglasno je zaključeno da bez obzira na skorašnje inicijative, nije potrebno formiranje regionalnog lovačkog saveza. Ocenjeno je da  decentralizacija organizacije polaganja lovačkih ispita predstavlja pun pogodak,  kako bi se omogućilo da mladih lovaca bude više u našim redovima.

 

za LSS press
Gabrijela Gligorov

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477