Knić
februar 2016. godine

 

LOVOKRADICE NASRĆU NA ŽIVOT LOVOČUVARA

SUDSKI ORGANI TREBA DA ŠTITE LOVOČUVARE
U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI

Povodom fizičkog napada lovokradica na radnike lovačkog udruženja u Kniću


Dana 07. februara 2016. godine, knićansko lovište je potresla vest o bliskom susretu bahatih lovokradica sa lovočuvarem u mirnom  gružanskom selu  Čestin.

Naime, u kasnim popodnevnim satima, lovokradice su  zatečene u vršenju nezakonitog lova srneće divljači, na besprizoran način i bez trunke griže savesti.
Iako su zatečeni  u trenutku kada su kod sebe imali čak dva  nezakonito odstreljena srndaća, na tome se nisu zaustavili. 
U izvršavanju svojih svakodnevnih obaveza u lovištu, prišao im je  lovočuvar Nenad Simović, koji se pri tome predstavio lovokradicama. Potom je, u svojstvu službenog lica,  zatražio  od lica zatečenih u lovištu da pokažu svoje isprave. 
U tom trenutku, lovokradice traktorom gaze lovočuvara Nenada.
Lovočuvar  je uspeo da izbegne ono najgore zahvaljujući prisebnosti upravnika lovišta Dragoljuba Paunovića, koji pomaže da se Nenad hitno preveze do urgentnog centra klinike u Kragujevcu, gde mu se ukazuje medicinska pomoć.

Iako ozbiljno povređen,  lovočuvar Nenad Simović je uspeo da pronađe mesto gde su lovokradice, kako bi uništili dokaze, izbacili divljač iz traktora.
Potom je zajedno sa upravnikom lovišta i uz pomoć policijskih organa, uspeo da identifikuje lovokradice. O svemu se sačinjava službeni zapisnik koji se dostavlja policiji i drugim nadležnim službama.

U borbi za očuvanje prirode i divljači, u Kniću se sa velikom pažnjom očekuje ishod predstojećeg sudskog postupka.

Dobili smo uverenje da će povodom ovog događaja Lovački savez Srbije zatražiti od sudskih organa da zaštiti lovočuvare u vršenju  službene dužnosti, kao i da će se pridružiti sudskom gonjenju lovokradica.

 

                                   Stručna služba LU „Vladan Milošević“ Knić
Dragoljub Paunović

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Reagovanja


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477