LOZNICA
2010. godina


NAGRAĐENI USPEHOM

Rad i posvećenost

Poslednjih godina srneća divljač u Lozničkom lovačkom udruženju "Gučevo", bila je ispod granice biološkog minimuma. Imajući u vidu takvo stanje, predsednik udruženja Zoran Mitrić, zajedno sa saradnicima, angažovao je stručnu službu i odredio smernice u radu. Srnećoj divljači počinje da se posvećuje posebna pažnja, preduzimaju se mere na poboljšanju mira u lovištu, počinje se sa uzgojnim odstrelom i regulisanjem brojnosti populacije srneće divljači i njene starosne strukture. U lovište se, na vreme, na tačno određena mesta i redovno, unose velike količine soli i hrane.

Rezultati

Danas, nakon dugogodišnjeg ozbiljnog rada, u lovištu na 15.000 ha lovno produktivne površine, živi
populacija od 650 jedinki srneće divljači.
U lovnoj godini 2009/2010 lozničko udruženje je potvrdilo kvalitet u radu
odstrelom 40 srndaća,
od kojih je najjači u visokoj srebrnoj medalji.
Imajući u vidu činjenicu da su to šumski srndaći, njihovi trofeji su znatno
lakši zbog neadekvatnih stanišnih
uslova i suženog izbora hrane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi

- U narednom periodu glavni cilj će biti povećanje prehrambenih kapaciteta za srneću divljač u šumskim kompleksima, sadnjom određenih poljoprivrednih kultura i deteline lucerke na zapuštenim i zakorovljenim livadama, rekao je upravnik lovišta Vladan Vasić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovni turizam

- Razvijanje lovnog turizma je jedan od dugoročnih prioriteta lozničkog udruženja koje poseduje sopstveni lovački dom "Brezik". Lovački dom je komforno opremljen, sa smeštajnim kapacitetom od 11 kreveta, a lovcima se pruža mogućnost da posete i kulturno istorijske znamenitosti ovog kraja, pre svega manastir Tronošu iz XIII veka, Soko grad, Tršić, Tekeriš i Banju Koviljaču, rekao je predsednik LU, Zoran Mitrić.

 

 

LSS PRess, Sofija Filipović

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Predstavljamo Vam