Loznica
lovna 2016/2017

 

REDOVNA AKCIJA PRIHRANJIVANJA DIVLJAČI

LOVAČKO UDRUŽENJE „GUČEVO“ LOZNICA


U redovnim lovnim akcijama prihranjivanja divljači u lovnoj 2016/17 godini, hranilišta u lovištu “Jadar” su već sredinom jeseni napunjena hranom.

Treća akcija iznošenja hrane u hranilišta u ovoj lovnoj godini, organizovana je 18.01.2017. godine i tog dana je na teren izneto 2.600 kg kukuruza u klipu.
Do sada je u hranilišta izneto oko 7.000 kg zrnaste hrane, uglavnom kukuruza.

za LSS press
Vladan Vasić

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Vesti iz lovačkih udruženja


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477