Vladimirci
07. decembar 2015. godine

 

PRISUTNI SU BILI SVI PREDSTAVNICI SAVETA MAČVANSKOG LOVNOG OKRUGA   

Predsednik Lovačkog saveza Srbije, Dragan Šormaz u razgovoru sa lovcima

Na 4 sednici Mačvanskog lovnog okruga, održanog dana  07.12.2015 godine u 15,00 časova u Vladimircima, prisutni su bili svi članovi Saveta Mačvanskog lovnog okruga.
Predsednik Mačvanskog  lovnog okruga i predsednik LU "Fazan-Vladimiri", iz Vladimiraca- Željko Marinković, Ružić Dragan predsednik LU "Mačva" Bogatić, Bakić Miloje predsednik "Cer" iz Voluja, Isailović Radislav, predsednik LU "Sloga" Lipolist,Dragan Predragović predsednik LU "Mileta Polić" iz  Ljubovije, Stanković Slaviša, predsednik LU "Selimir Sele Jevtić", Šabac, Dragan Stanković  predsednik  LZ "Crni Vrh" iz Malog Zvornika, Zlatomir Đurić predsednik LU "Tamnava" Koceljeva,  Miloje Petrović predsednik LU "Vidojevica" iz Lešnice, Kikanović Dragan predsednik  LU "Krupanj" iz Krupnja, Milenko Dragićević predsednik LU "Gučevo" iz Loznice. 

Sednici prisustvuju predsednik LSS Dragan Šormaz i zamenik predsednika LSS Milan Kovačević.

Sednicu je otvorio predsednik lovnog okruga Željko Marinković koji je pozdravio predsednika i zamenika predsednika LSS kao i sve članove saveta lovnog okruga koji su prisutni. Zapisnik sa prethodne sednice  i dnevni red za ovu sedniu je jednoglasno usvojen.
Potom je data reč predsedniku LSS Draganu  Šormazu koji je prisutne upoznao sa radnim materijalnom oko Zakona o divljači i lovstvu, gde je isti istakao da je radna grupa do sada radila, oko izmena i dopuna navedenog zakona, da se na njima još radi i da ovaj tekst još nije konačan /kako je dostavljen članovima saveta lovnog okruga/. Isti je detaljno od člana do člana  navedenog zakona  analizirao sa prisutnima  koje su izmene predložene.  Takođe svi prisutni članovi  su uzeli pun  doprinos  oko davanja predloga za izmene i dopune Zakona o divljači lovstvu.

Mačvanski lovni okrug je  jednoglasno podržao radnu verziju koje je predložena oko izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu.

Predsednik Saveta Mačvanskog lovnog okruga Željko Marinković, predsednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz i zamenik predsednika LSS Milan Kovačević, (u čelu stola)

  za LSS press

GABRIJELA GLIGOROV

    

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477