Aktuelno
05.04.2019. godine

 

Obrazac za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači
za lovnu 2019/2020 godinu

(nove cene)


U vezi sa popunjavanjem obrasca za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu, obaveštavamo vas da je isti propisan Pravilnikom o obrascu za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/19 od 15. marta 2019. godine), te u vezi sa tim korisnici lovišta su dužni da navedeni obrazac u Excel formatu preuzmu sa sajta Uprave za šume i isti popune bez bilo kakvih izmena.

Napominjemo da se u navedenom Excel fajlu nalaze dva polja koja je potrebno popuniti (Osnovni podaci i Obrazac naknade Excel format).

Obrazac možete preuzeti na sledećem linku:

NOVE CENE - Obrazac za obračun naknade

Pravilnik o obrascu naknade

 

LSS press

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Obaveštenje


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653