Beograd
20. decembar 2018. godine

 

 

PREDSEDNIK ĆIRKOVIĆ RAZGOVARAO
SA MINISTROM TRIVANOM

O lovstvu sa ekološkog stanovišta


Susret predsednika Lovačkog saveza Srbije, Bratislava Ćirkovića i ministra zaštite životne sredine u Vladi Srbije, Gorana Trivana, pokrenuo je važne teme, ukazujući na aktivnosti lovaca koje su u domenu ekologije i očuvanja prirode.  Sastanak je održan u prostorijama Ministarstva za zaštitu životne sredine, u Beogradu.   

Razmatrana su pitanja o uticaju ljudskih aktivnosti na staništa divljači. O naporima da se  kontroliše pritisak antropogenog faktora na životnu sredinu.
Govorilo se o realnim pretnjama  smanjenju biodiverziteta, posledicama neadekvatnih agrotehničkih  mera, paljenju strnjišta i žetvenih ostataka, neophodnosti  čuvanja remiza, polja za ishranu divljači i vetrozaštitinih pojaseva, posledicama po staništa usled izgradnje mini-hidroelektrana i vetroparkova.

Predloženo je da se u “Program pripreme za polaganje lovačkog ispita“, osim dosadašnjih pet, uvede i ekologija,  kao šesta obavezna oblast.

Izveštavajući o održanom sastanku, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, su naveli sledeće. Otvaranje saradnje sa svim delovima društva koji mogu doprineti zaštiti životne sredine i prirode i zaštiti biodiverziteta Srbije jedan je od prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u razgovoru sa predsednikom Lovačkog saveza Srbije, Bratislavom Ćirkovićem.

Na sastanku na kome je razgovarano o zajedničkoj saradnji, ukazano je na moguće načine  i doprinos Lovačkog saveza Srbije zaštiti prirode, naročito kroz poštovanje zakona, očuvanje biodiverziteta i suzbijanje bespravnog lova. „Lovački savez Srbije mora biti značajna karika u zaštiti životne sredine i prirode, koja će nam pomoći u održavanju reda u prirodi“, naglasio je ministar.

Predsednik Ćirković je izrazio uverenje da će Lovački savez Srbije  u svom budućem delovanju, biti još više posvećen zaštiti prirode, pokretanju  i učestvovanju  u zajedničkim akcijama očuvanja prirode i njenih resursa. Zaključeno je da će u narednom periodu biti precizirani mogući oblici zajedničke saradnje u zaštiti prirode i jačanju svesti o potrebi i načinima njenog očuvanja.

S obzirom da je jedan od faktora ugrožavanja ne samo divljači, već i drugih divljih životinjskih vrsta, prekomerna upotreba pesticida ili upotreba zabranjenih pesticida na poljoprivrednim površinama, sa sastanka je upućen apel poljoprivrednicima da poštuju zakon i ne koriste zabranjena hemijska sredstva, kako ne bi došlo do trovanja ptica i drugih životinja, ali i ugrožavanja zdravlja i života ljudi.

 

LSS press

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Aktuelnosti


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653