Beograd
15. mart 2018. godine

 

MINISTAR NEDIMOVIĆ U RADNOJ POSETI LOVAČKOM SAVEZU SRBIJE

Prva poseta jednog aktuelnog ministra poljoprivrede nacionalnoj lovačkoj organizaciji ikada, može biti najava drugačijih trendova u saradnji lovaca sa državom

Podrška logičnijim zakonima i boljem lovstvu

Srpsko lovstvo trenutno muči nekoliko krucijalnih pitanja, a to su pre svega smanjenje fondova divljači, uništavanje remiza (niskog rastinja) što je posebno izraženo u Vojvodini, komplikovane procedure, loša i gotovo neprimenljiva zakonska regulativa, visoki nameti  i nemogućnost izvoza mesa divljači, zbog čega je lovni turizam,  nekada vrlo profitabilna privredna grana, svedena na gotovo simbolično funkcionisanje.

Predsednik Lovačkog saveza Srbije, Dragan Šormaz, govori o pitanjima koja tište lovstvo Srbije

Ono što muči lovce u Srbiji i lovstvo u celini, izneo je na sastanku u Lovačkom savezu Srbije predsednik ove organizacije, Dragan Šormaz, obraćajući se ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću. Radnom sastanku je prisustvovala većina članova Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije.

-Imaćete moju podršku da kroz izmene Zakona o divljači i lovstvu,  čime se bavi radna grupa koja je formirana u tu svrhu, podignemo lovstvo Srbije na viši nivo - rekao je Branislav Nedimović na sastanku u LSS.

- Gledaćemo da pojednostavimo sve procedure  vezane za veterinu, administriranje i upravljanje lovištima. Reći ću direktorici Uprave za veterinu na prvom kolegijumu da se pozabavi procedurama vezanim za veterinu - rekao je Nedimović.

- Takođe ćemo što veći deo poslova prebaciti u nadležnost Lovačkog saveza Srbije, kao poverene poslove, jer to je trend koji država primenjuje u svim oblastima našeg života i tako treba da bude i u lovstvu, jer moramo pojeftiniti javni sektor, a ministarstvo svakako nema kapacitet da radi sve ono što može Lovački savez Srbije preko svoje organizacije i lovačkih udruženja -naglasio je Nedimović.

Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije je posebno apostrofirao izuzetno loša zakonska rešenja i isto tako lošu sudsku praksu, po kojima za sve štete nastale na poljoprivrednim kulturama i putevima odgovaraju korisnici lovišta.

-Slažem se da korisnici lovišta ne treba da budu odgovorni za štete od divljači na putevima, jer zna se ko putevima upravlja. Dešava se da lovačka udruženja od nas traže novčanu pomoć, kako bi platila sudske troškove nakon izgubljenih parnica, a mi nemamo zakonsku mogućnost da im pomognemo.  Zaista, ima tu dosta nelogičnosti i Ministarstvo je spremno da poradi na tome da se one otklone - najavio je Branislav Nedimović.

Zaključak sa ovog sastanka je izneo sam ministar Nedimović, rekavši da će se lično založiti da do leta, formirana radna grupa završi predlog novog Zakona o divljači i lovstvu, kako bi najkasnije u septembru ušao u skupštinsku proceduru, naglasivši da taj predlog Zakona neće ući u proceduru dok se sa tekstom ne složi Lovački savez Srbije.

U U srdačnoj atmosferi ministru poljoprivrede je uručena plaketa LSS

Dragan Šormaz uručuje ministru Branislavu Nedimovići plaketu Lovačkog saveza Srbije

LSS press
D. Kn.  

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

MPŠV RS i LSS


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653