BEOGRAD
4. mart, 2010. godine

KNJIGA ZA UZGLAVLJE

Bogatija lovačka biblioteka

Nova knjiga među lovcima

Lovački savez Srbije je imao čast da priredi press konferenciju posvećenu predstavljanju knjige "Dobar pogled na Srbiju", autorke Sonje Petrović Obradović. Pored autorke, o knjizi su govorili Irmenji Ferenc, sekretar LSS i recenzenti   ovog izdanja, Aleksandar Pantelić i Dragan Marković Kudro. Lovačka organizacija je, ne samo kroz svoju biblioteku "Sveti Evstatije", oduvek podržavala rad na objavljivanju novih izdanja. Permanentno obrazovanje lovaca je jedan od najvažnijih zadataka LSS. Lovac u XXI veku je dobro obrazovan i njegova znanja se stalno uvećavaju. Zato uvek raduje kada novo lovačko izdanje krene među lovce.

Četvorogodišnji posvećeni rad

Izuzetnost ovog izdanja proizilazi iz njegove enciklopedijske sveobuhvatnosti, luksuzne opremljenosti i činjenice da je autor dama, koja je odvažno zakoračila u svet lovstva. Sonja Petrović Obradović nam je ispričala lovno prirodnjačku priču na  415 kolornih stranica, sa preko 1500 fotografija i 30 geografskih karata, svrstanu u 13 poglavlja.

Knjiga različita od drugih

Ova knjiga podučava i vodi do saznanja da bez lovaca nema očuvanja prirode, jer tamo gde nema organizovanog lova, nema ni divljači. Kada lovci to kažu, postavi se pitanje, da li  izvrgavaju činjenice u sopstvenu korist ili delatnost? Ali, u ovoj knjizi dobijamo potvrdu održivosti  lova  od strane neutralne osobe - izvan lovačkog lobija, koja je shvatila suštinu iskonskog bavljenja lovom. 

Kako neko reče, postoje tri  vrste knjiga. Prve idu direktno u policu, niko ih ne čita. Druge završavaju u policama, kada budu pročitane. Treće se stalno ponovo čitaju.  To su knjige koje su pored kreveta, na noćnom stočiću, koje se čitaju, pa se svaki dan prelistavaju, dok se ne raskupusaju i dok ne pređu u nasleđe. Ovo je jedna takva knjiga. 

Najzanimljivije sa press konferencije

Da li ste se vi na bilo koji način bavili lovom?

-Lovom na pravi način da, odstrelom ne, rekla je Sonja Petrović Obradović.

Kažu da su lovci dosta iključivi ljudi. Kada jedna žena  sa puno hrabrosti  uđe u lovački svet, koji je domen muškaraca,  i napravi  kapitalno delo, to je ravno podvigu. Samo oni koji znaju lovce, znaju koliko je to teško. Kako ste ušli u lovačku priču?

- Iz radoznalosti i zbog predrasuda koje sam imala o lovcima. Posle nekog vremena, poželela sam da zajedno uklonimo predrasude kod ljudi i predstavimo lovstvo kao plemenitu veštinu, rekla je autorka.

Mišljenje čitalačke publike

G. Takač: "Ova knjiga je različita od svih ostalih. U ovoj knjizi se nalazi i lovac i ljubitelj prirode i ljubitelj fotografije i lova i kuhinje. Ovo je prva knjiga lovačke tematike, u kojoj se svako može pronaći.

 


detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

detalj sa press konferencije

Dobar pogled na Srbiju

Dobar pogled na Srbiju

Dobar pogled na Srbiju

 

LSS PRess

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

Autorka Sonja Petrović Obradović

Autorka Sonja Petrović Obradović

Dobar pogled na Srbiju

Sa press konferencije

detalj sa press konferencije

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Press konferencija