Beograd
jul 2015. godine

 

REAKCIJA LSS
NA ZABRANU LOVA GRLICE

 

Reakcija LSS–a na odluku Ministarstva poljoprivrede  zbog zabrane lova na grlicu

Pod  pritiskom  nevladinih  organizacija  koje  se  bave  zaštitom  životne  sredine nadležno  Ministarstvo  je  donelo  ovakvu  odluku,  a  tome  smo  donekle  i  sami doprineli,  jer  smo  fotografijama  na  kojima  je  veliki  broj  ulovljenih  ptica  dali argument! Nadamo se da u buduće nećemo nastaviti sa ovakvom praksom, gde se u cilju promocije i marketinga prikazuje veći broj ulovljenih ptica. Kao lovci, svesni smo da se radi o ulovu tokom cele lovne sezone, međutim to često je prikazano kao jedan uspešan lov.

Moramo nastupati sa jakim argumentima, gde su lovci pre svega oni koji čuvaju, hrane, naseljavaju pa tek onda love! Broj lovaca u našoj zemlji je oko75.000 u poređenju sa tek nekoliko stotina tzv. ’’zaštitara”, gde u prilog takođe ide da smo organizovani u društva i saveze već 120 godina. Na ime članarina lovaca i naknada za odstreljenu divljač, u budžetu Republike Srbije svake godine ostvari se značajan  prihod. 

Apelujemo  na  sve  lovce,  da  sada  budemo jedinstveni  kako  bi zaustavili  ’’hajku’’  koja se vodi protiv nas. To ćemo postići  samo ako uspemo da pokažemo da smo važan faktor u očuvanju flore i faune. Lovci su ti koji u slučaju prirodnih  nepogoda  pomažu  unesrećenoj  divljači  i  prihranjuju  je  kada  je  to neophodno. Takođe, gradimo i repro-centre za povećanje brojnosti divljači, tako da lov nije samo lov, već multidisciplinarna aktivnost ljudi u prirodi. Pored svega toga, od lova se u budžetu lokalnih zajednica i budžetu naše zemlje svake godine ostvari prihod koji  nije zanemarljiv, gde pored lova, na našim terenima bogatim divljači, lovci-turisti treniraju svoje pse, bez i jednog ispaljenog metka ili ulovljene divljači, a takođe  se  od  pratećih  sadržaja  koje  lovci-turisti  koriste,  kao  što  su  putarine, korišćenje ugostiteljskih usluga i slično ostvari značajan prihod.

Lovački savez Srbije je na zajedničkom sastanku sa nevladinom organizacijom ’’Bird life’’ održanom u Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite životne sredine, jasno dao do znanja da je protiv bilo kakve zabrane lova na grlicu i prepelicu jer ne postoji ni jedan argument, niti dokaz da je smanjenje broja tih populacija uslovljeno lovom. Ova odluka je ne samo pogrešna, nego je i doneta u lošem trenutku jer su planovi za posete stranih lovaca ostvareni,  a  već  su  ugovoreni  i  aranžmani.  Apelujemo  ovim  putem  na nadležno ministarstvo da ispravi  svoju grešku i  da  barem ove sezone omogući  realizaciju ugovorenih lovno-turističkih aranžmana. LSS je spreman da i u narednom periodu bude konstruktivan saradnik Vlade Republike Srbije i sagovornik sa svim nevladinim organizacijama u cilju održivog razvoja lovstva i zaštite životne sredine.


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Aktuelno


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477