Šumarski fakultet, Beograd
februar 2017. godine

POKRENUT WEB-SAJT PROJEKTA O NASELJAVANJU JELENSKE DIVLJAČI NA PODRUČJU CENTRALNE SRBIJE


Pored brojnih aktivnosti na realizaciji naučno-istraživačkog projekta pod nazivom „Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – I faza“, koji je na konkursu Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Budžetski fond za razvoj lovstva) dobio Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu (rukovodilac Projekta prof. dr Dragan Gačić), nedavno je izrađen i web-sajt:  www.srbreddeer.sfb.bg.ac.rs.

foto: Jaroslav Pap

Posetioci sajta mogu da se informišu o značaju i ciljevima navedenog Projekta, kao i ostvarenim rezultatima u istraživanju jelenske divljači na području centralne Srbije.

Ovom prilikom, pozivamo sve zainteresovane lovne radnike, lovce i ljubitelje prirode i divljači da uzmu učešće u realizaciji Projekta i prikupljanju podataka o jelenskoj divljači i njenim staništima.

Orijaški jelen (Cervus megaceros)

LSS Press

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Naučno-istraživački rad


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477