SANKT PETERBURG
maj, 2011. godine

SKUPŠTINA U RUSIJI

Lovci sveta na okupu

 

Sankt Peterburg

U prelepom ambijentu nekadašnje prestonice Ruskog carstva, na ušću Neve u Baltičko more, održana je ovogodišnja, 58 Generalna Skupština CIC, na kojoj je promovisan moto, "Lovstvo je deo kulturnog nasleđa". Delegaciju Srbije činili su predsednik Zoran Popović, potpredsednik CIC Milorad Perović i Aleksandar Ćeranić.

Svečano otvaranje

Na svečanosti, u zgradi administracije grada Sankt Peterburga, lovce, njih preko 500 delegata iz celog sveta, pozdravili su predstavnici federalnog resornog ministarstva i guvernera grada, kao i šef direktorata za međunarodne odnose Evropske Komisije.

Ruski lovno ribolovni savez

Domaćin i organizator skupa bio je Lovno ribolovni savez Rusije i tim saradnika okupljenih oko predsednika Eduarda Benderskog.

Najvažnije odluke

Skupština je usvojila izmenjeni Statut CIC-a i izabrala Bernara Lozea za predsednika sa punim mandatom od tri godine, kao i nove potpredsednike koji će činiti Izvršni odbor. Tri komisije CIC su dobile nove predsednike. Skupštinari su ponovili i osnažili odluku donetu na kiparskoj Skupštini, koja se odnosi na sprečavanje zloupotreba kod veštački gajenih vrsta divljači, protiv upotrebe hormona i nedozvoljenih sredstava.

Nagrađen naš Milorad Perović -potpredsednik CIC iz Srbije

Zlatni certifikat CIC, za doprinos globalnom očuvanju biodiverziteta, uručen je gospodinu Miloradu Peroviću. Dva predsednika CIC, prethodni, Diter Šram i sadašnji, Bernar Loze, javno su se zahvalili Peroviću na svečanom zatvaranju Skupštine. Godinama unazad, jedini potpredsednik CIC iz Srbije, nije koristio mogućnost još jednog trogodišnjeg potpredsedničkog mandata. Na ovo mesto je izabran Jurij Lozovski iz Saveza lovaca Ruske Federacije.

Naredne godine u Johanesburgu

Primopredajom zastava, zvanično je prihvaćena kandidatura Južnoafričke Republike, tako da će se 59 Generalna Skupština CIC održati 2012. godine, u Johanesburgu.


 

 

 

 

 

 

LSS PRess

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Međunarodna aktivnost