Saopštenje za javnost, od 26. avgusta 2009. godine
2009


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


POVODOM SLUČAJA TROFEJA SRNDAĆA
NEZVANIČNO OCENJENOG SA 277,16 CIC POENA

Dana, 17.07.2009. godine, komisija za ocenjivanje trofeja Lovačkog saveza Vojvodine izvršila je ocenjivanje trofeja srndaća donetog od strane vlasnika trofeja g-din Premila Popovića.

Na osnovu izjave g-din Premila Popovića, komisija je u odgovarajuće rubrike ocenjivačkog lista upisala podatke: ime i prezime lovca, mesto boravka, država, naziv lovišta, mesto zvano (lokalitet) i datum lova. Komisija je konstatovala da trofej ima merne elemente po formuli CIC-a i ocenila trofej sa 277,16 CIC poena, s tim da je ova ocena nezvanična i da je neophodna verifikacija Nacionalne komisije i CIC Komisije za izložbe i trofeje.

Kako se radi o trofeju koji konkuriše za titulu najjačeg trofeja na svetu, Lovački savez Vojvodine je u pisanoj formi obavestio kancelariju CIC-a sa molbom da se odgovori šta je sve neophodno za zvaničnu verifikaciju od strane CIC Komisije za izložbe i trofeje.

Nacionalna komisija za ocenjivanje trofeja Lovačkog saveza Srbije, je na osnovu pravila CIC-a, zakazala zvanično ocenjivanje trofeja srndaća posle isteka perioda od 90 dana od dana obrade trofeja za 15.10.2009. godine.

U periodu do zvanične ocene trofeja preduzimaju se sve propisane mere za proveru autentičnosti podataka o mestu, lokalitetu, vremenu odstrela i poreklu srndaća.

Na osnovu provere autentičnosti podataka, dobiće se odgovor na pitanje o lokaciji odstrela srndaća kao i odgovor na najvažnije pitanje da li se
radi o srndaću iz prirode ili iz ograde.

Predsednik
Lovačkog saveza Srbije

Prof. dr Zoran Popović, s.r.


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Saopštenja