BEOGRAD
16. mart 2013. godine


KONAČNO PREKRETNICA U RADU LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

BEZ PREDSTAVNIKA RESORNOG MINISTARSTVA

Lovački savez Srbije je blagovremeno uputio poziv za sednicu Skupštine i predstavnicima resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, posebno Uprave za šume. Uprkos tome, niko od pozvanih nije došao na Skupštinu, a izostale su i poruke Skupštini u ime Ministarstva, kao i obaveštenje da iz opravdanih razloga ne mogu da dođu. Ovakvo ponašanje i postupanje zaista ostavlja mučan utisak, i izvan je okvira proklamovane i dogovorene saradnje i obećanja, da će Savez uživati punu podršku države.
Ostaje da zaključimo, da je prema volji i znanju pojedinca, sasvim moguće uspešno organizovati lovstvo u Srbiji i bez bilo kakvog učešća Lovačkog saveza Srbije. U skoroj budućnosti ćemo videti da li je to zaista tako, i da li ovaj gest ignorisanja Lovačkog saveza Srbije nosi upravo ovakvu poruku.

TELEGRAMI PODRŠKE RADU SKUPŠTINE

Predsednik Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine, gdin Ferenc Irmenji je uputio pozdrave članovima Skupštine Lovačkog saveza Srbije i zaželeo uspešan rad i prevazilaženje problema. Istovremeno je uputio izvinjenje što ne može da prisustvuje sednici Skupštine zbog toga što mu je dolazak onemogućen vremenskim prilikama i stanjem na putu. Telegrame su takođe uputili Tamaš Lastovič, član UO LSV i predsednik Lovačkog udruženja Bečej, Slađana Đurđević iz Niša, doajen lovstva i pregalac u radu sa mladim lovačkim naraštajima, zatim Sanja Bognič Momčilović, predsednica Damskog lovačkog kluba, kao i jedan broj lovačkih udruženja, svi sa željama da Skupština protekne uspešno.

 

 

IZLAZAK IZ KRIZE

Lovci konsolidovali prilike
Održana je redovna sednica Skupštine Lovačkog saveza Srbije, u amfiteatru Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Sednica je počela sa radom u 11.55 časova, zbog otežanih vremenskih prilika i uslova na putevima Srbije, pojedini članovi Skupštine iz udaljenih udruženja su opravdano kasnili, zbog čega je i pomeren termin početka sednice. Skupština je završila sa radom u 15.50 časova, nakon čega je priređen zajednički ručak. Sednici je prisustvovalo 130 verifikovanih i registrovanih članova Skupštine, tako da je sa pozvanim gostima sednici Skupštine ukupno prisustvovalo oko tri stotine zvanica. Ovako dobra posećenost predstavlja u nastaloj situaciji krize i brojnih poteškoća upravo najbolji primer da je lovačka organizacija vitalna i da ima tu osobinu da u najtežim momentima lovci smognu snage da učestvuju i svojim angažovanjem daju doprinos očuvanju Lovačkog saveza Srbije. Ovo je utoliko značajnije, ako se osvrnemo na pozive da se na ovu Skupštinu ne ide, uključujući tu negativno lobiranje, medijsku propagandu i zvanične preporuke i naloge da se ovaj skup opstruira i tako dalje blokira rad LSS. Lovci su prepoznali ove negativne tendencije i namere i postupili u duhu lovačke etike i tradicije, po svojoj savesti.

Radno predsedništvo
Radno predsedništvo je zasedalo u sastavu: Marko Tica, predsedavajući, Milan Stefanović i Mirko Garača, članovi Skupštine.

Izvod iz zapisnika
Predsedavajući je predložio za zapisničara Rodoljuba Hadži- Cenića, a za overače zapisnika Milana Stefanovića i Mirka Garaču, što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Kvorum
U ime Verifikacione komisije, Slavko Stojković je izvestio prisutne da je komisija konstatovala da sednici Skupštine LSS prisustvuje 130 članova, te da ona prema tome ima kvorum za rad i da može punovažno da odlučuje. Za ovakav Izveštaj Verifikacione Komisije, glasalo je 129 članova Skupštine, na osnovu čega je i prihvaćen.

Rad Skupštine
Skupština je imala i svoj svečani deo. Tom prilikom uručena su najvrednija priznanja Lovačkog saveza Srbije zaslužnim pojedincima, koji su se istakli podvizima na zaštiti i spašavanju divljači. Skupština je radila po predloženom dnevnom redu. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine je usvojen jednoglasno. Sve odluke su donete ubedljivom većinom glasova. Svakako je najznačajnije usvajanje izmena i dopuna Statuta LSS, tako da je ova tačka u razmatranju i diskusijama članova Skupštine, opredelila i najviše vremena. Predlog izmena i dopuna iz materijala je dopunjen amandmanima i u celini u skladu sa diskusijama, gotovo jednoglasno prihvaćen.Takođe su donete odluke o usvajanju Izveštaja o radu predsednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Lovačkog saveza Srbije. Skupština je usvojila Finansijski izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, a takođe i Finansijski plan Saveza za 2013. godinu u skladu sa predlogom u materijalu za ovu sednicu.
Doneta je odluka o razrešenju dužnosti sekretara Aleksandra Ćeranića. Za vršioca dužnosti sekretara većinom glasova je izabran dr Dragan Sinđelić iz Lazarevca. Na osnovu predloga Upravnog odbora, u skladu sa Statutom i ukazanom potrebom, izvršena je rekonstrukcija sastava Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, što je Skupština takođe prihvatila većinom glasova. Poseban doprinos na prevazilaženju problema i stvaranju uslova za normalno funkcionisanje LSS, ostvarivanje ciljeva udruživanja i obezbeđenja zakonitosti rada, dao je Nadzorni odbor koji je u izveštaju predložio Skupštini sledeće zaključke, koji su u sklopu celovitog izveštaja o radu Nadzornog odbora takođe prihvaćeni od strane Skupštine:
1. da se Lovačkim udruženjima i pojedincima predloži da povuku tužbe koje su podneli protiv LSS i njegovog predsednika i predsednika Skupštine, što je u funkciji zaštite pre svega Lovačkih udruženja, LSV i pojedinaca podnosioca tužbi; 2. da se zvanično upozore sva Lovačka udruženja na posledice i velike troškove koje će proizvesti navedene tužbe i protiv tužbe za prisvajanje sredstava LSS; 3. protiv Lovačkih udruženja koja ne povuku tužbe podneti protiv tužbe za prikrivanje broja članova LU u svrhu prisvajanja članarine Lovačkog Saveza Srbije; 4. podeneti krivične prijave za protivzakonito korišćenje sredstava LSS od strane LSV i LSCS u 2011. i 2012. godini, odnosno članarine koja pripada LSS, ukoliko se ne postigne dogovor i ne povuku tužbe; 5. poništiti lovačke ispite koje je sproveo i sprovodi Lovački savez Kosova i Metohije van teritorije KiM suprotno Zakonu o udruženjima i njegovom Statutu i pokrene postupak nadzora nad Lovačkim savezom Kosova i Metohije po čl. 71. Zakona o udruženjima (organizovanje ispita od strane Lovačkog saveza Kosova i Metohije suprotno je i članu 8. Zakona o divljači i lovstvu); 6. da Skupština donese zaključak o izdavanju jednog lovačkog glasila LSS za sve članove LU u Srbiji, kao što je to bilo više od jednog veka; 7. da Skupština otvori raspravu o rezultatima poslovanja LSS u 2012. godini, donese program za prevazilaženje finansijskih problema radi usklađivanja rashoda sa realnim prihodima i sagleda odgovornost u skladu sa Statutom; 8. da se donese zaključak i dostavi Ministarstvu sa predlogom da LSS (izdaje) i distibuira lovne karte svim lovcima preko LU i da deo naknade prenosi u budžet po dogovoru sa nadležnim Ministarstvom; 9. podneti tužbu protiv registracije naziva (Lovačke komore Srbije) suprotno Zakonu o udruženjima, odnosno Zakonu o divljači i lovu, ukoliko se ovo pitanje ne može rešiti dogovorom; 10. ponovo obavestiti Ministarstvo poljoprivrede o nezakonitom gazdovanju lovištem od strane jednog broja Lovačkih udruženja sa kojima je LSS raskinuo ugovor.

Nakon rasprave, na sednici su usvojeni predloženi zaključci, utvrđen je program mera, a sve aktivnosti su oročene na šest meseci. U diskusijama članovi Skupštine su upotpunili navedene zaključke sa porukom, da je ovo značajan korak u prevazilaženju problema u lovačkoj organizaciji Srbije.

Usaglašeni stavovi
Rad Skupštine je protekao u konstruktivnom tonu
i radnoj atmosferi. Pored izvesnih razmimoilaženja i suprostavljenih stavova, kroz diskusije i dijalog u tolerantnom tonu, iznalažena su obostrano prihvatljiva rešenja i usaglašavani su stavovi. Preovlađujući utisak je da nikome nije uskraćeno pravo da iznese svoje mišljenje i poglede i da kroz transparentnu demokratsku diskusiju uputi kritike na rad pojedinaca ili organa i tela Saveza. Na osnovu odluka skupštine, primljeni su u članstvo u kategoriji ostali članovi, Damski lovački klub sa sedištem u Bečeju, Safari klub Srbija, sa sedištem u Novom Sadu, a takođe se diskutovalo o prijemu nekoliko novoformiranih lovačkih udruženja, što je odloženo za narednu sednicu, do sačinjavanja preciznijih kriterijuma.

Zasedanje na FVM
Prof. dr Vlado Teodorović, dekan i studenti Fakulteta veterinarske medicine, inače članovi lovačkog udruženja za popularizaciju lovstva koje deluje pri ovoj visokoškolskoj ustanovi su kao domaćini pomogli da sve protekne u najboljem redu, na čemu im zahvaljujemo.

LSS PRess

foto: Stojan Vijatov

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

SPAŠAVANJE SRNE -RUDARI RUDNIKA "VELIKI KRIVELJ"

Dana 15. februara 2013. godine, rudari rudnika "Veliki Krivelj" u RTB Bor, pokazali su veliku požrtvovanost. Primetili su neku životinju kako je upala u jalovinu i da iz nje ne može da izađe. nisu se dvoumili ni trenutka, već su se, vezivajući jedan drugog kaiševima, spustili u jalovinu i iz nje izvadili već polumrtvu srnu, koja bi sigurno tragično završila da joj ovi radnici nisu pritekli u pomoć. Pri tom su sami sebe doveli u veliku opasnost, svesno se izlagajući velikom riziku. Za ovaj izuzetno požrtvovan čin, LSS je odlučio da im dodeli svoje najviše pojedinačno priznanje. Zlatni orden Lovačkog saveza Srbije dobili su sledeći rudari: IVAN NIKOLIĆ, KOSTA ŽIVKOVIĆ, IVAN KASAREVIĆ i NIKOLA GERGIĆ.

SPAŠAVANJE KONJA- LOVCI UDRUŽENJE U SURDULICI

U vreme elementarnih nepogoda izazvanih snežnim padavinama u 2012. godini, na prostoru Vlasinskog jezera i opštine Surdulica, lovci su učestvovali u spašavanju konja na Vlasinskom jezeru. Spašena su 72 grla, a akcija je trajala ukupno 69 dana, od 7. januara do 20. marta 2012, kada je dalje staranje o njima preuzela farma "Simpa" na Vlasini.
Osim toga, lovačko udruženje je učestvovalo u pronalaženju tri starija lica na planini Vrtop i Čemernik.
Stručna služba lovačkog udruženja u Surdulici je pomagala i staračka domaćinstva na prostorima Vlasine i Klisure, sa dopremanjem lekova i hrane. Takođe se radilo na poslovima gorske službe spasavanja, na pronalaženju turista izgubljenih na čemerniku. Stručna služba LU je takože učestvovala u gašenju šumskih požara u delu lovišta kojim gazduje njihovo LU. Svim ovim akcijama je rukovodio predsednik LU iz Surdulice, Dragan Kostadinović, koji od ranije poseduje zlatni orden Lovačkog saveza Srbije.
Mnogi lovci LU iz Surdulice su učestvovali u ovim akcijama spašavanja ljudi i životinja, a među njima su se najviše istakli sledeći, kojima LSS, na predlog Komisije za odlikovanja koji je verifikovao UO LSS, u znak priznanja dodeljuje najviše priznanje LSS za pojedince, zlatni lovački orden: SLAVIŠA KOSTIĆ, NENAD KOSTADINOVIĆ upravnik, VLADIMIR BOGDANOVIĆ, MILOŠ DIMITRIJEVIĆ, BORIVOJE MITIĆ i SRĐAN JEVTOV lovočuvari, DANIJELA VUJOŠEVIĆ lovac, DRAGANA SOTIROVSKI, JELENA STOJKOVIĆ i SNEŽANA KOSTADINOVIĆ, novinari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad Skupštine Lovačkog saveza Srbije