Beograd
10. jun 2017. godine

 

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE LSS


Na Šumarskom fakultetu u Beogradu, 10. juna 2017. godine, održana je redovna Skupština Lovačkog saveza Srbije, koja je počela dobrodošlicom dekana fakulteta, prof. dr Ratka Ristića. Na ovom godišnjem skupu lovaca Srbije, uz učešće članova iz svih delova Republike, razmatrana su aktuelna pitanja rada ovog najvišeg rukovodećeg tela lovačke organizacije Srbije.
Uz uvodno izlaganje predsednika Lovačkog saveza Srbije, Dragana Šormaza, odnosno podnošenja izveštaja o radu u proteklih godinu dana i učešće predsednika nadležnih odbora i komisija, kao i rasprave članova Skupštine, usvojene su i aktuelne odluke i zaključci.
Ovom prilikom pod trećom tačkom dnevnog reda, Skupština Lovačkog saveza Srbije razmatrala je i usvojila: izveštaj o radu Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije; izveštaj o radu predsednika Lovačkog saveza Srbije; Izveštaj Nadzornog odbora Lovačkog saveza Srbije; izveštaj o radu Suda časti LSS i izveštaj o finansijsko – materijalnom poslovanju Lovačkog saveza Srbije.
Članovi Skupštine usvojili su i Finansijski plan Lovačkog saveza Srbije za 2017. godinu, koji iznosi 30 miliona dinara, sa planiranim utroškom ovih sredstava u skladu sa potrebama rada i aktivnostima lovačke organizacije. Odlukom o visini članarine za 2017. godinu, predviđeno je da ona iznosi ukupno 200 dinara, uz plaćanje kvartalno po ispostavljenoj fakturi.

LSS 

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad skupštine


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477