SMEDEREVO
30. jun 2012. godine


ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Redovno zasedanje - treće po redu u ovoj godini

Skupština trajala 5 sati
Skupština je počela sa radom u 11.40 časova. Članovi Skupštine su se razišli nakon gotovo pet sati rada, oko 17.15 časova.

Rad Skupštine

Skupština je radila po predloženom dnevnom redu: 1. Primena Statuta Lovačkog saveza Srbije -usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine LSS, član 2, stav 2, po kome se broj članova Skupštine usklađuje sa evidentiranim brojem lovačkih udruženja, članica Lovačkog saveza Srbije, koja su izmirila svoje statutarne obaveze -članarina, 2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine -deo -održane 25.02.2012. godine u Beogradu, 3. Donošenje Odluke Skupštine o tumačenju odredbi člana 7. i čl. 49. 52. 55. 76. i 77. Statuta LSS, 4. Donošenje Odluke o kontinuitetu članstva za lovačka udruženja koja su izvršila uplatu članarine posle konstatacije predsednika o prestanku članstva, 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu: A. Predsednika Lovačkog saveza Srbije, sa osvrtom na rad Radne grupe imenovane na sednici Skupštine od 27.02.2011. godine, B. Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, C. Nadzornog odbora Lovačkog saveza Srbije 6. Donošenje Odluke o visini članarine za 2012. godinu i usvajanju Finansijskog plana Lovačkog saveza Srbije za 2012. godinu, 7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Izborne komisije, 8. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora, po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona 9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora - po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona, 10. Donošenje Odluka o razrešenju i izboru članova Suda časti, po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona, 11. Donošenje odgovarajućih odluka u funkciji poboljšanja rada Saveza i Službe, 12. Donošenje Odluka po molbama lovačkih udruženja: Caričin grad iz Sjenice, Golija iz Duge Poljane, Aleksa Dj. Popović grad Užice, za prijem u članstvo LSS,13. Pitanja i predlozi. Dnevni red je usvojen većinom glasova (82 člana Skupštine od 140, koliko je iznosio utvrđeni kvorum, na osnovu izveštaja Verifikacione komisije).

Radno predsedništvo
Radno predsedništvo je zasedalo u sastavu: Marko Tica, predsedavajući, Dragomir Simić i Dragan Maksimović, članovi Skupštine.

Izvod iz zapisnika
Predsedavajući je predložio za zapisničara Rodoljuba Hadži- Cenića, što je prihvaćeno, jednoglasno. Za overače Zapisnika predloženi su Dragomir Simić i Dragan Maksimović, što je takođe prihvaćeno jednoglasno.

Kvorum
Verifikaciona komisija je konstatovala da sednici Skupštine LSS od ukupno 206 članova, prisustvuje 140 članova, te da ona prema tome ima kvorum za rad i da može punovažno da odlučuje. Za ovakav Izveštaj Verifikacione Komisije, glasalo je 85 članova Skupštine, na osnovu čega je i prihvaćen.

Kako je radila Skupština
Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine je usvojen jednoglasno. Doneta je Odluka Skupštine o tumačenju odredbi 7, i članova 49. 52. 55. 76. i 77. Statuta LSS. Ova Odluka je usvojena sa
81 glasom članova Skupštine. Doneta je Odluka da je udruženjima koja nisu izmirila članarinu prestalo članstvo u LSS, u skladu sa članom 49. stav 4, alineja 1 Statuta LSS. Skupština LSS je odlučila da lovačka udruženja, koja su posle utvrđivanja verifikovanog pregleda, evidentirana kao udruženja koja nisu izvršila uplatu članarine, a u međuvremenu su ovu obavezu izmirili, da nastavljaju članstvo u LSS u kontinuitetu. Ova Odluka je doneta sa 88 glasova za, čime je usvojena. Predsednik Skupštine je usmeno izneo spisak LU koja nisu izmirila članarinu i prema tome gube status člana. Zatim se prešlo na razmatranje i usvajanje izveštaja o radu. Usvojeni su izveštaji o radu Upravnog odbora LSS (81 glas za) i Nadzornog odbora LSS (80 glasova za), uključujući i Izveštaj predsednika LSS (80 glasova za), gde je usvojen i poseban osvrt na rad Statutarne Komisije, imenovane na sednici Skupštine LSS, 27.02.2011. godine. Svi izveštaji su usvojeni većinom glasova. Posle obrazloženja predsedavajućeg, Skupština je donela Odluku o visini članarine za 2012. godinu. Usvojena je članarina od 500,00 RSD. Tom prilikom je usvojen i Finansijski plan LSS za 2012. godinu. Skupština je donela Odluku da razreši četiri dosadašnja člana Izborne Komisije i izvrši izbor novih članova, i to: Dobrivoje Cvetković, Stanko Andrić, Mecinović Mufid i Dodić Dragan. Skupština je donela Odluku o razrešenju članova UO kojima je usled primene statutarnih odredaba prestalo članstvo LU koja su ih delegirala. Na osnovu predloga regiona razrešeni su Uroš Đoković, Milenko Rudinac, Slaviša Tanasković, Božić Milan i Zoran Marinković. Odlukom Skupštine izabrani su (sa 78 glasova za) članovi UO i to: Boban Lazić, Dragan Sinđelić, Milomir Jovanović, Radojko Grujić i Veljko Aleksić. Skupština je donela Odluku da razreši članove Nadzornog odbora LSS, na osnovu predloga Saveta lovnih regiona i to: Dragan Guberinić i Milkov Dejan. Takođe je predloženo da se iz Nadzornog odbora opozove i Aleksandar Sinđelić, ali obzirom da za ovaj predlog nije glasao dovoljan broj članova Skupštine (57 glasova za), Aleksandar Sinđelić i dalje ostaje član NO LSS. Na predlog Saveta beogradskog lovnog regiona, Skupština je usvojila (sa 75 glasova za) Odluku o izboru Slobodana Starčevića u Nadzorni odbor LSS. Na osnovu predloga Saveta lovnih regiona, razrešen je, kao član Suda časti, Dragan Vasiljević. Sa 77 glasova za, doneta je Odluka Skupštine o izboru Miloja Bakića za člana Suda časti. Na kraju sednice Skupština je razmatrala prijem u Lovački savez Srbije novih lovačkih udruženja. U Lovački savez Srbije su primljena lovačka udruženja "Caričin grad" iz Sjenice, "Golija" iz Duge Poljane i "Tigar" iz Žitkovca, većinom glasova članova Skupštine. Na predlog i uz obrazloženje predsednika LSS, izabran je Statutarni odbor od pet članova u sastavu: Ljubiša Radojičić, Živko Radosavljević, Predrag Gligorijević, Škobić Pero i Dušan Latinović. Nakon ove tačke, dnevni red je iscrpljen i predsednik Skupštine je srdačno pozdravljajući prisutne uputio reči zahvalnosti na strpljenju i kvalitetnom radu, čime je sednica završena.

Zasedanje u Skupštini Opštine
Radnici
SO Smederevo bili su uzorni domaćini, tako da je sve proteklo u konstruktivnoj atmosferi.

za LSS press, Rodoljub Hadži Cenić

foto: Stojan Vijatov

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad Skupštine Lovačkog saveza Srbije