Beograd
04. oktobar 2018. godine

 

POVODOM NEISTINITOG PISANJA POJEDINIH MEDIJA


ŠTA SE ZAISTA DEŠAVALO NA SKUPŠTINI FACE U BRISELU

 

Povodom netačnih  napisa  u pojedinim medijima koji su se bavili, samo delimično, informacijom o pokušaju „Lovačkog saveza Kosova“ da aplicira u članstvo FACE (Evropske lovačke federacije), objavljujemo  činjenice.   

„Lovački savez Kosova“, sa sedištem u Prištini,  već duže vreme pokušava da  postane punopravan član FACE - međunarodne lovačke organizacije koja zastupa interese 7 miliona lovaca Evrope. Zvaničnu aplikaciju za prijem u članstvo su podneli  u maju ove godine.

Namera je bila da se aplikacija „Lovačkog saveza Kosova“  razmatra i uvrsti u dnevni red godišnje Generalne skupštine FACE, u septembru ove godine.

Nakon saznanja o postojanju namere, intenziviranju kampanje  i podnošenju zvanične aplikacije „Lovačkog saveza Kosova“, reagovao je zvaničnim dopisom i Lovački savez Srbije. Na kraju ovog teksta objavljujemo dopis upućen FACE u junu ove godine. Napominjemo da je isti dopis  upućen svim članicama FACE, u avgustu ove godine.

Tačno je da aplikacija „Lovačkog saveza Kosova“ nije postavljena na dnevni red Generalne skupštine FACE,  održane  5. septembra  ove godine u Briselu.  Ovu činjenicu su pojedini lovački mediji pogrešno interpretirali, zaključujući da ono što nije bilo na dnevnom redu, nije ni postojalo kao namera i zvaničan zahtev „Lovačkog saveza Kosova“,  i da se prema tome nije ni moralo raditi na sprečavanju nečega, što po njima, nije postojalo.     

Zahvaljujući  angažovanju i aktivnostima predsednika  Lovačkog saveza Srbije, koje su  prethodile  sednici Generalne skupštine FACE, sprečeno  je da se pitanje  članstva „Lovačkog saveza Kosova“ uopšte nađe na dnevnom redu sednice. Time je postignut  diplomatski uspeh, koji  ne umanjuje  poricanje i pogrešno interpretiranje.  Tom uspehu je  doprineo i izbor Dragana Šormaza za potpredsednika  FACE  za  region Jugoistočne Evrope.    

Na žalost, u pisanju pojedinih medija poslednjih dana, istinito informisanje  je podređeno negativnoj  kampanji po svaku cenu.

Nadamo se da nema zlonamernosti u ovakvim pokušajima dezinformisanja javnosti, već  da su izborne  strasti  navele pojedince da  pogreše, dok navijaju za  različite kandidate na  izbornoj skupštini LSS.

Protestna nota upućena svim članicama FACE

Protestna nota upućena FACE,()

 


 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Aktuelno


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653