Timočki lovni okrug
2015. godina
0

 

VESTI  TIMOČKI  LOVNI  OKRUG

Predsednik saveta Timočkog lovnog okruga Dejan Stojadinović  započeo je sednicu govoreći o odlukama donetim na Skupštini  LSS:
-članarini koja iznosi 200din;
-lovačkim novinama koje iznose 10% od ukupnog broja članstva, a ko želi više naknadno treba da se prijavi da bi dobio više;
-usvajanju  izveštaja o poslovanju LSS;
-finansijskom planu za 2015. godinu.
Dragan Šormaz je istakao i ovo, od kako je izabran za predsednika LSS postignuto je jedinstvo u LSS,
bolja komunikacija LSS sa državom. Država je nastupila odmah drugačije prema LSS-u, jer LSS je organizacija od 75000 ljudi, najmasovnija u Srbiji - istakao je predsednik Šormaz.
LSS je poverena distribucija lovnih karata.
Izmene i  dopune zakona o divljači i lovstvu biće završene do kraja godine. U njihovoj izradi imaće veću ulogu LSS.  

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Navedeno je da treba  da se donese novi pravilnik za lovočuvarskiu službu po kome maksimalna površina po lovočuvaru ne može biti veća od 20.000ha  lovne površine.

Govorilo se o osiguranju lovaca. LSS je prihvatio ponudu Uniqa osiguranja za osiguranje svih lovaca.

za LSS Press
Gabrijela Gligorov