Trgovište
9. mart 2016. godine

 

Z A P I S N I K
SA SASTANKA SAVETA PČINJSKOG LOVNOG OKRUGA


Sastanak vodio predsednik Aleksandar Stojanović iz Vladičinog Hana.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lovačkih udruženja „Pčinja“ Trgovište, „Jelen“ Vladičin Han, „Fazan“ Vranje, „Golub“ Bujanovac i „Vrla“ Surdulica,
Nisu bili prisutni predstavnici lovačkih udruženja „Soko“ Bosilegrad i „Fazan“ Preševo.
Predsednik Aleksandar Stojanović otvorio je sednicu minutom ćutanja za pok. Zlatanović Radivoja dosadašnjeg delegata Skupštine LSS-a i predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor delegata za Skupštinu lovačkog saveza Srbije

2. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1. Tačka

Posle kraće diskusije predsednik je predložio da dosadašnji delegati SkupštineLSS-a ostanu a da se umesto pok.Zlatanovića izabere jedan delegat iz Trgovišta a kao četvrti da bude delegat iz Surdulice.
Za delegate predloženi su:

1. Lazarević Bratislav iz Bujanovca;

2. Stojnev Stevica iz Bosilegrada;

3. Đorđević Živojin iz Trgovišta i

4. Kostadinović Nenad iz Surdulice.

Predlog liste delegata je stavljen na glasanje.
Predlog je usvojen JEDNOGLASNO .

2. Tačka

Predsednik LU „Pčinja“ Trgovište Srboljub Stanković istakao je da ima problema sa veterinarskom inspekcijom, da su mu vršili kontrolu i da su mu naložili da postupa po njihovom nalogu iako tehnički nije izvodljivo da se sva divljač dovozi do objekta.
Predstavnici LU „Fazan“ Vranje i „Jelen“ Vladičin Han istakli su da imaju problema sa radnicima Srbija šume koji stalno pomeraju granice lovišta, zabranjuju lovcima da se kreću lovištem, oduzimaju oružje sa policijom i dr.

Odluka saveta Pčinjskog okruga, s obzirom da sva udruženja juga Srbije imaju iste probleme, je da se u što kraćem roku zakaže sastanak sa predsednikom LSS-a da se pozovu predstavnici ministarstva Srbija Šume i Veterinarstva a da satanku prisustvuju predstavnici lovačkih udruženja Pčinjskog i Jablaničkog okruga

Zapisničar:                                                                                          Predsednik:
Dragan Dodić                                                                                     Aleksandar Stojanović

 

za LSS Press
Dragan Dodić Dode

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477