Beograd
1. jul 2016. godine

 

 

KLjUČNA PITANjA – IZMENE PRAVILNIKA I OBELEŽAVANjE JUBILEJA

 


Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, na sednici održanoj 1. jula 2016. godine, u Beogradu, najviše pažnje posvetio je potrebi izmena pravilnika koji prate novi Zakon o oružju i municiji, sa čvrstim ubeđenjem da će mnogi predlozi koje je dala Komisija LSS za pripremu predloga izmena pravilnika, i sve što je postignuto u razgovorima sa najvišim predstavnicima ministarstva, omogućiti brze izmene ovih dokumenata. Činjenica je, da su se povodom mnogih sadašnjih zahteva u donetim pravilnicima, a što ugrožava lovačku brojnost, kao i mlađe i starije lovce, oglasila i lovačka udruženja tražeći što bržu izmenu ovih pravilnika i svođenje svih zahteva na razumnu potrebu. Naravno, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, u očekivanju predloga novih pravilnika, posle formiranja nove Vlade, nije protiv lekarskih pregleda, ni kvalitetne obuke mladih lovaca u rukovanju lovačkim oružjem, kao i drugih važnih pitanja koje donosi nov Zakon, već protiv rigoroznosti pregleda i ogromnih troškova lovaca. Zato, mora se imati u vidu i stečeno pravo, posebno starijih i počasnih lovaca.

Obrazovan je i Organizacioni odbor za obeležavanje 120 godina organizovanog lovstva u Srbiji, čiji jubilej pada 13. oktobra 1896. godine, kada je u Brzanu, odnosno ka kraljevom košutnjaku u Rogotu, formiran Savez lovačkih udruženja u Kraljevini Srbiji. Ovaj Organizacioni odbor sačinjavaju sledeći članovi: predsednik LSS Dragan Šormaz, Milan Kovačević, Tomislav Radosavljević, Aleksandar Milovančev, Ilija Elezović, Uroš Đoković i Svetislav Madžarević. Zadatak Odbora je da utvrdi program obeležavanja ovog značajnog jubileja lovstva.

Na osnovu konkursa za pripremu, izdavanje i distribuciju lista „Lovac“, doneta je odluka da se ovaj posao poveri firmi „Dnevnik – Vojvodina pres“, u Novom Sadu, i da prvi naredni broj bude svečani i objavljen povodom jubileja – 120 godina organizovanog lovstva u Srbiji.

Na ovoj sednici bilo je dosta i drugih aktuelnih pitanja, među kojima i inicijative da se u jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji formiraju institucionalno lovački savezi. Očekuje se, da se po ovom pitanju donesu važne odluke, a i statutarno reše određena pitanja.

Odluka br. 1

Odluka br. 2

Odluka br. 3

 

za LSS Press
Gabrijela Gligorov

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad UO


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477