_
  

Beograd
21.03.2016. godine

 

 

ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA


U Beogradu je, 21. marta 2016. godine, održana redovna sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja pred predstojeću sednicu Skupštine, koja je zakazana za subotu, 26. marta 2016. godine, u maloj sali Narodne skupštine Srbije.

Zbog važnosti pitanja, aktuelnosti i problema, koje donosi nov Zakon o oružju, a što je regulisano i podzakonskim aktima – pravilnicima, ova tačka razmatrana je kao prva, uz oštre komentare da je neophodno hitno na Skupštini pokrenuti inicijativu za njihovu izmenu. Zbog toga, za predloge izmena i dopuna pravilnika, formirane su dve komisije, kojima će rukovoditi dr Branislav Živković i predsednik Dragan Šormaz.

Dosta pažnje, posvećeno je izveštaju o radu Upravnog odbora i predsednika LSS, sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu, kao i plan rada sa finansijskim predlozima i opredeljenjima za 2016. godinu. Ovde je razmatrana tačka po tačka, a za pojedine nejasnoće traženo je mišljenje nadležnog finansijskog organa. Primedbe koje su date naćiće se u materijalu za sve članove Skupštine LSS. Predloženo je da članarina i ove godine, bude 200,00 dinara.

Bilo je reči i o pripremama za sednicu FACE-a, koja će se održati u Beogradu, od 7 – 9. aprila 2016. godine, na kojoj će uzeti učešće 35 nacionalnih lovačkih saveza iz Evrope.    

za LSS Press
Sveta Madžarević

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad upravnog odbora


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477