Beograd
25.01.2017. godine

 

ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA


Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, kojim je predsedavao predsednik Dragan Šormaz, na sednici održanoj 25. januara 2017. godine, u Beogradu, na predlog Komisije za pravna i organizaciona pitanja, usvojeni su pravilnici: Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o radnoj disciplini i materijalnoj odgovornosti, Pravilnik o načinu korišćenja službenih i privatnih automobila u službene svrhe, Pravilnik o lovačkim odlikovanjima i Pravilnik o radu.

Na ovoj sednici prihvaćen je izveštaj o održanoj proslavi obeležavanja 120 godina postojanja Lovačkog saveza Srbije i organizovanog lovstva u Srbiji, kao i detaljan izveštaj o radu između dve sednice Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije. 

Odluke
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radnoj disciplini i materijalnoj odgovornosti
Pravilnik o načinu korišćenja službenih i privatnih automobila u službene svrhe
Pravilnik o lovačkim odlikovanjima
Pravilnik o radu


Sveta Madžarević

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad Upravnog odbora


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477