Vučje
04.12.2015. godine

 

VESTI - JABLANIČKI LOVNI OKRUG   

 

Peta sednica saveta Jablaničkog lovnog okruga održana je 04.12.2015.god u Vučju. Na sednici su bili prisutni predstavnici sledećih lovačkih udruženja: LU Zec iz Grdelice , LU Zelenika Babičko iz Razgojne, LU Porečje -Vučje, LU Jablanica-Lebane, LU Vlasotince,LU Crna Trava, LU Manojlovce, LU Svođe, LU Medveđa.


Članovi Saveta Jablaničkog lovnog okruga

Tema ovog sastanka lovnog okruga bila je izmene u zakonu o divljači i lovstvu.
Predsednik Jablaničkog lovnog okruga Miodrag Kostić nakon predlaganja dnevnog reda dao je reč predsedniku LSS-a Draganu Šormazu.
Detaljno se govorilo o svakom članu u kome je bilo izmena.
Složili su se svi prisutni da je član 36 dobar a odnosi se na površine koje se ne smatraju lovištem.


Detalj sa sednice Jablaničkog lovnog okruga

Govorilo se o lovačkom ispitu u članu 64 da je najbolje da se smanji broj članova komisije .
Bilo je reči o pisanju izveštaja nakon lova, koji je potrebno smanjiti.
Raspravljalo se o dozvolama za lov kako o grupnim tako i o pojedinačnim.
Bilo je reči o štetama divljači u lovištima koje treba rešiti na lakši i pravedniji način.


Detalj sa sednice lovnog okruga

Na kraju je donet zaključak da su svi zadovoljni ovim  izmenama u zakonu o divljači i lovstvu te da ga treba predložiti Vladi Republike Srbije i Narodnoj Skupštini Republike Srbije na usvajanje.

za LSS press
Gabrijela Gligorov

 

 

  

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477