Žagubica
21. april 2018. godine

 

NAUČNI SKUP O LOVSTVU I LOVNOM TURIZMU

ŽAGUBICA 2018


U Žagubici je 21.04.2018. godine održan 8. Naučni skup o lovstvu i lovnom turizmu pod nazivom "Lovstvo i održivi razvoj kroz prizmu konflikta ekonomskog, ekološkog i etičkog", u organizaciji Lovačko udruženje ''Jovan Šerbanović'' iz Žagubice i Fakultet za primenjenu ekologiju ''Futura'' , Univerzitet ''Singidunum'' iz Beograda. Skup je od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije akreditovan kao naučni skup. Organizaciju skupa su pomogli Lovački savez Srbije, Kinološki savez Srbije, opštine Žagubica.

Na skupu su obrađivane sledeće teme:
1. Kulturna i prirodno nasleđe u lovstvu - geneza konflikta čoveka i zveri
2. (De) legitimisanje lova – geneza konflikta lovca, ekologa i moraliste
3. Uzgoj divljači u prehrambenom lancu i izazovi globalnih klimatskih promena
4. Evolucija biološki visokovrednih proizvodnih sistema - sakupljačka ekonomija i lovstvo u svetlu fenomena ruralnog siromaštva
5. Konflikti i troškovi očuvanja biodiverziteta. Povećanje populacija divljači u svetlu koegzistencije sa poljoprivredom, šumarstvom i urbanizacijom
6. Lovni turizam – sportski i trofejni lov i kontrola predatora vs. konzervacija krupnih karnivoara
7. Gazdovanje populacijama divljači
8. Lovna kinologija
9. Održivo korišćenje prirodnih resursa u funkciji razvoja ruralnih regija
10.Lov i tradicionalna ekološka znanja kao osnova održivih razvojnih strategija
11.Integrisanje etike, politike zaštite prirode i sektorskih ekonomskih politika
12. Poster sesija na temu: „Šteta“ - konflikt čoveka i zveri, zveri i domaćih životinja, ekologa, moralista i lovaca, zakonodavca i lovca, predatora i plena, lovca i krivolovca, naučnika i laika, salonskog ekologa i terenca, lobiste i tradicionaliste''

Na početku skupa prisutne su pozdravili doc. dr Branislav Živković u ime organizatora, zamenik predsednika opštine Žagubica Predrag Ivković ispred lokalne samouprave. Skupu se obratio i ujedno otvorio predsednik LSS Dragan Šormaz.

Na skupu je prezentovano više od dvadeset radova čiji su autori bili iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Češke i Republike Srbije.

Tokom skupa održana je kao prateći događaj likovna radionica pod nazivom ''Zov Homolja'' gde su članovi udruženja likovnh umetnika Homolja slikali motive biljnog i životinjskog sveta Homolja.

za LSS Press
Doc. dr Branislav Bane Živković


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Obrazovanje u oblasti lovstva


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653