Bajina Bata
januar 2015. godine

 

VESTI ZLATIBORSKOG LOVNOG OKRUGA


Sednica saveta Zlatiborskog lovnog okruga odzana je u Bajinoj Basti sa poetkom u 16h.
Prisutni na sednici su bili: Miroslav Jovanovi predsednik LU Kosjeri iz Kosjeria, Dalibor Vuji iz Lu Kosjeri,Aleksandar Stanojevi predsednik LU Aleksa Dejovi Uice, Dragan Maksimovi upravnik LU Aleksa Dejovi, Stanimir Milutinovi predsednik LU Soko Bajina Bata, Zdravko Jaki sekretar LU Soko Bajina Bata, Rodoljub Vasiljevi predsednik LU Prijepolje Prijepolje,Radovan Kurubi podpredsednik LU Kozomor- Nova Varo, Mirko Roljevi upravnik LU Kozomor Nova Varo,Ivan Milosavljevi iz LU Soko Bajina Bata, Milan Ristanovi predsednik nadzornog odbora LU Soko- Bajina Bata,Bojan Maksimovi upravnik lovita LU Soko Bajina Bata.

Nakon to je usvojen zapisnik i dnevni red krenulo se u detaljno razmatranje lanova predloga verzije zakona o divljai i lovstvu.

Svi prisutni vrlo skoncentrisano predlozima dali su svoj doprinos oko predloga zakona o divljai i lovstvu i jednoglasno podrzali predsednika LSS Dragana ormaza oko izmena u novoj radnoj verziji zakona.

Predsednik saveta Zlatiborskog lovnog okruga Aleksandar Stanojevic upoznao je prisutne sa programom Sabora lovaca Srbije.

.

za LSS Press
Gabrijela Gligorov

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad lovnih okruga


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477