ČAJETINA

Lovačko udruženje "Zlatibor", sa sedištem u Čajetini, gazduje lovištem "Zlatibor" ukupne površine 55.767 ha, od čega lovne površine obuhvataju 45.000 ha.
Udruženje ima 350 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, divlja svinja, zec i poljska jarebica.
Lovište ima sledeće lovne objekte: 3 stabilne čeke, 4 čeke na drvetu, 11 hranilišta za srneću divljač, 11 solišta i 15 hranilišta za poljske jarebice.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara. Sve sekcije imaju lovočuvara volontera.
Lovačko udruženje duže od dvadeset godina organizuje manifestaciju "Sabor lovaca Srbije", koja se održava tokom zimskih meseci.

Adresa Lovačkog udruženja "Zlatibor":
31310 Čajetina, ul. Zlatiborska b.b.
kontakt telefon: 031/ 831-602
e-mail:luzlatibor@ptt.rs