Reagovanja
januar, 2017. godine

Osnovni element klevete je da se onaj ko je stvara, ne obazire na činjenice. A kakve su  činjenice? Prilažemo, kao primer, opis aktuelnih aktivnosti u jednom lovačkom udruženju u Srbiji.

BRIGA ZA LJUDE I DIVLJAČ  

KO SKREĆE PAŽNJU JAVNOSTI STAVLJANJEM POGREŠNIH ZNAKOVA UPOZORENJA NA LOVCE I NJIHOVE AKTIVNOSTI UMESTO NA ZAŠTITU ŽIVOTINJA U OTEŽANIM PRIRODNIM USLOVIMA

Dok lovci organizovano prihranjuju zaštićene vrste ptica pri vrlo niskim temperaturama, razna društva za zaštitu ptica organizuju pisanje kleveta

 

Usled  vremenskih nepogoda prouzrokovanih niskim temperaturama i neprekidnim snežnim padavinama koje ugrožavaju i divljač i ljude, njihove živote i imovinu, proglašena je vanredna situacija u 13 opština na teritoriji Republike Srbije.

Tim povodom Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i  Uprava za šume su objavili “Instrukciju korisnicima lovišta o sprovođenju mera za zaštitu divljači ugrožene nepovoljnim vremenskim prilikama na teritoriji Republike Srbije”. Lovački savez Srbije je pozvao lovce i lovačke organizacije kao društveno odgovorne, spremne i obučene da reaguju u uslovima vrlo niskih temperatura, da lovačka udruženja, koja su opremljena terenskim vozilima i lovci kao dobri poznavaoci terena, pomognu da se savladaju teško prohodni tereni i sačuvaju životi ljudi i divljači.

Iako navedena instrukcija nije zakonski obavezujuća, baš kao ni poziv Lovačkog saveza Srbije upućen njenim članicama, oba apela su u svojstvu preporuka prihvaćeni od strane lovaca, kao ekološki svesnih i odgovornih korisnika lovišta koji brigu o divljači, očuvanju i unapređenju njenih staništa, ne prepuštaju slučaju.

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Reagovanja


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Pogotovo u kriznim situacijama i pri ekstremnim vremenskim uslovima uloga lovaca kao uzgajivača divljači je nezamenljiva. Može se izraziti ne samo kvalitetom koji se ogleda u brojnosti sačuvane divljači, već i u količini zrnaste i kabaste hrane koja se meri tonama, iznosi u lovište i služi za prehranu divljači. Ogleda se i u kontinuitetu, jer je briga lovaca o divljači stalna i neprekidna tokom cele godine, a dodatno je pojačana u situacijama kada je otežan opstanak životinjskih vrsta u  prirodi.   

Dok lovci organizovano prihranjuju zaštićene vrste ptica pri vrlo niskim temperaturama, razna društva za zaštitu ptica i u ovim kriznim situacijama nalaze za shodno da organizuju pisanje kleveta i dezinformišu javnost zato što je to u njihovom interesu.  

Kriza koja preti opstanku zaštićenih i drugih vrsta životinja tako postaje prilika da se pažnja javnosti,  koja je tim povodom izazvana, skrene na drugu stranu, postavljanjem pogrešnog znaka upozorenja, umesto na zaštitu životinjskih vrsta od loših vremenskih uslova, na zaštitu od dežurnih krivaca lovaca.

Ne suočavamo se prvi put sa nepodnošljivom lakoćom izricanja optužbi na teret lovaca bez obzira na činjenice.
Da li je potrebno tražiti opravdanje za takvo ponašanje raznih društava za zaštitu i proučavanje ptica u načinu njihovog finansiranja?  Iz Soroševih fondova su davana značajna novčana sredstva nevladinom sektoru. Lovački savez Srbije je jedna od najstarijih nevladinih organizacija, ali se nikada nismo našli u društvu podržanih iz ovakvih i sličnih fondova.

U saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Veliko Gradište, Lovačko udruženje „Golub“ iz Velikog Gradišta, organizovalo je pojačanu prehranu barskih ptica na teritoriji  lovišta „Ramski rit“.

U proteklom kriznom periodu, lovci ovog udruženja su izneli u prirodu 300 kg kukuruza, odnosno na teritoriju celog lovišta 1.500 kg svih vrsta zrnaste i kabaste hrane. U svim lovačkim sekcijama su, s obzirom na loše vremenske uslove i veliku koncentraciju labudova, divljih gusaka i divljih pataka, pojačane aktivnosti u prihranjivanju divljači, naročito u  priobalju reke Dunav, od Rama do Požežena,  u kanalima i na Srebrnom jezeru.

Lovačko udruženje je  objavilo  upozorenje na opasnost od uginuća barskih ptica i drugih vrsta divljači u lovištu „Ramski rit“  i na opasnost od šteta koje snežni nanosi i niske temperature mogu imati u ovom osetljivom periodu za divljač.

Stručna i lovočuvarska služba je preduzela mere za sprečavanje promrznuća i uginuća divljih životinja, usled otežanog kretanja i nemogućnosti dolaženja do  izvora hrane. Organizovano je redovno i pojačano prihranjivanje divljači, obaveštavanje članstva i stanovništva, radi  boljeg ostvarivanja saradnje i preduzimanja zajedničkih akcija sa državnim organima. Pojačane su mere preventive i koordinacije sa susednim lovačkim udruženjima i organima MUP-a Republike Srbije. Stepen zaštite divljači je podignut na najviši nivo u okviru mogućnosti lovačkog udruženja „Golub“ iz Velikog Gradišta.


Lovci ne organizuju samo prehranu lovne divljači već i prihranjivanje strogo zaštićenih vrsta ptica na zaleđenim vodama i tako joj pomažu da preživi zimu

Labudovi na zaleđenim vodama

Lovci u akciji zimskog prihranjivanja divljači i zaštićenih vrsta ptica

Predsednik LU "Golub" Veliko Gradište u akciji zimskog prihranjivanja divljači

Napominjemo da se u svim lovačkim udruženjima preduzimaju ovakve i slične akcije, koje su u domenu zakonskih obaveza korisnika lovišta.

Ovih dana je "Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije" iz Novog Sada podnelo neosnovanu prijavu protiv lovačkog udruženje "Golub" iz Velikog Gradišta za nezakonit lov i korišćenje zabranjenih sredstava u lovu. Za ove njihove tvrdnje ne postoje dokazi i one su u suprotnosti sa činjenicama. Nadamo se, da će o tome prosuditi i nadležne inspekcijske službe i da će biti izneta istina o tome ko zaista brine o divljači u skladu sa važećim propisima i etičkim normama.

Lovački savez Srbije je rešen da na buduće klevete i uznemiravanje lovaca i javnosti netačnim tvrdnjama i dezinformacijama, odgovori pokretanjem svih vidova pravne borbe u skladu sa zakonom.

LSS Press